நட்சத்திர காலெண்டர்

சந்திரன் தினமும் எந்த நட்சத்திரங்களில் பயணிக்கின்றார் என்று சுலபமாக அறிந்து கொள்ளும் விதமாக இந்த காலெண்டர் அமைக்கப் பட்டிருக்கின்றது.