கடிகார பிரசன்னம்ராகு

குருசூரி
புத
சனி

கடிகார பிரசன்னம்
24/02/2024 04:31
Chennai


லக்
சுக்
செவ்
Very Good
உத்தமம்

உத-ஆரு=3
ஆரு->உத=11


சந்
உதஆரு

கேது

 
தேதி 24/02/2024
இப்பொழுது நேரம் 04:31
இடம் Chennai
ராசி சிம்மம்
லக்னம் மகரம்
நட்சத்திரம் மகம் - 2
திதி பொளர்ணமி
கரணம் பத்தரை
யோகம் அதிகண்டம்
கிழமை வெள்ளி

கிரகம் தீர்காம்சம் ராசி டிகிரி நட்சத்திரம் / பாதம் அதிபதி நிலை பார்வை
சூரியன்310:37:34கும்பம்10:37:34சதயம் - 2ராகுபகை8 ஆம் வீடு
சந்திரன்124:31:10சிம்மம்04:31:10மகம் - 2கேதுநட்பு2 ஆம் வீடு
புதன்306:58:13கும்பம்06:58:13சதயம் - 1ராகுசமம்8 ஆம் வீடு
சுக்ரன்284:49:27மகரம்14:49:27திருவோணம் - 2சந்திரன்நட்பு7 ஆம் வீடு
செவ்வாய்284:3:10மகரம்14:03:10திருவோணம் - 2சந்திரன்உச்சம்4,7,8 ஆம் வீடுகள்
குரு16:7:32மேஷம்16:07:32பரணி -1சுக்ரன்நட்பு8,10,12 ஆம் வீடுகள்
சனி314:58:57கும்பம்14:58:57சதயம் - 3ராகுஆட்சி4,8,11 ஆம் வீடுகள்
ராகு352:1:6மீனம்22:01:06ரேவதி - 2புதன் - -
கேது172:1:6கன்னி22:01:06ஹஸ்தம் - 4சந்திரன் - -
லக்னம்277:46:17மகரம்07:46:17உத்திராடம் - 4சூரியன் - -

கடிகார
பிரசன்னம்

For this report currently please use Indian cities only. Only IST is currently used in this report for getting Udayam and Aarudam