ஜாமக்கோள் ஆருடம்

பாம்பு
31.0சூரி
346.0

சந் 18
குரு 20
ராகு 0


உத 15
சந்
76.0சனி 7
கவி 12
மா 05

ஜாமக்கோள்

சனி
121.0செவ்
301.0

02-10-2023
03:28
புரட்டாசி-15
Chennai
லக் 6
சுக் 0குரு
256.0


கேது 0

சூரி 14
புத 0
செவ் 28
ஆரு 18
சுக்
166.0


புத
211.0

 

உத->ஆரு=4 - ஆரு->உத=10

Good - சாதகம்ஆருடம் 4 இடத்தில இருப்பதால் பின்வரும் இனங்களில் இருந்து கேள்விகள் அமைய அதிக வாய்ப்புகள் உண்டு

வித்தை
தேவாலயம்
வாகனம்
புதையல்
தான்யம்
சுபகாரியங்கள்
பரவிசயம்
மார்பு
வியாபாரம்
பசுபாகியம்
கழுத்து
மனைவி
படுக்கை
ஆசனம்ராசி காரகத்துவங்கள் (Click Buttons)
மேஷம்
ரிஷபம்
மிதுனம்
கடகம்
சிம்மம்
கன்னி
துலாம்
விருச்சிகம்
தனுசு
மகரம்
கும்பம்
மீனம்
கிரக காரகத்துவங்கள் (Click Buttons)
சூரியன்
சந்திரன்
செவ்வாய்
புதன்
குரு
சுக்கிரன்
சனி
ராகு
இடம் Chennai
நேரம் 02-10-2023 03:28:00
தமிழ் மாதம் புரட்டாசி - 15
கிழமை திங்கள்
ராசி மேஷம்
லக்னம் சிம்மம்
நட்சத்திரம் பரணி - 2
திதி கிருஷ்ணபட்சம் த்ரிதியை
கரணம் பத்தரை
யோகம் ஹர்ஷணம்
சூரிய உதயம் 05:58
சூரிய அஸ்தமனம் 17:58
உதயம் 15 மிதுனம்
ஆருடம் 18 கன்னி
கவிப்பு 12 கும்பம்
ராகு காலம் 7:30 AM - 9:00 AM
எமகண்டம் 10:30 AM - 12:00 PM
குளிகை 1:30 PM to 3:00 PM
கௌரி பஞ்சாங்கம்

உதயத்தின் வலிமை அறிதல்

உதயம் நிற்கும் ராசி மிதுனம்
உதயத்தில் நிற்கும் ஜாம கிரகம் / டிகிரி சந்
76.0
உதயத்தில் நிற்கும் ஜாம கிரகம் நட்சத்திரம் திருவாதிரை
உதயத்தில் நிற்கும் ஜாம கிரகதின் நிலை மிதுனம் - சந்திரன் - நட்பு
உதயத்தில் ஆருடம் உள்ளதா? ஆருடம் இல்லை
உதயத்தில் கவிப்பு உள்ளதா? கவிப்பு இல்லை (நன்று)
உதயத்தில் உள்கட்டத்தில் மாந்தி உள்ளதா? மாந்தி இல்லை (நன்று)
உதயத்தில் உள்கட்டத்தில் ராகு உள்ளதா? ராகு இல்லை (நன்று)
உதயத்தில் உள்கட்டத்தில் கேது உள்ளதா? கேது இல்லை (நன்று)
உதயத்தில் உள்கட்டத்தில் சனி உள்ளதா? சனி இல்லை (நன்று)
உதயத்தில் ஜமாகிரகம் பாம்பு உள்ளதா? பாம்பு இல்லை (நன்று)
உதயத்தில் ஜமாகிரகம் சனி உள்ளதா? சனி இல்லை (நன்று)
உதயம் நிற்கும் ராசியின் அதிபதி மிதுனம் - புதன்
உதய ராசி அதிபதி ஜாம கிரகம் நிற்கும் வீடு துலாம்
உதய ராசி அதிபதி ஜாம கிரகத்தின் நிலை துலாம் - புதன் - நட்பு
உதய ராசி அதிபதியுடன் உள்கட்டத்தில் மாந்தி உள்ளதா? மாந்தி இல்லை (நன்று)
உதய ராசி அதிபதியுடன் உள்கட்டத்தில் ராகு உள்ளதா? ராகு இல்லை (நன்று)
உதய ராசி அதிபதியுடன் உள்கட்டத்தில் கேது உள்ளதா? கேது உள்ளது (கெட்டது)
உதய ராசி அதிபதியுடன் உள்கட்டத்தில் சனி உள்ளதா? சனி இல்லை (நன்று)
உதய ராசி அதிபதியுடன் ஜமாகிரகம் பாம்பு உள்ளதா? பாம்பு இல்லை (நன்று)
உதய ராசி அதிபதியுடன் ஜமாகிரகம் சனி உள்ளதா? சனி இல்லை (நன்று)12 பாவ அதிபதிகள் உதயத்தை கடக்கும் காலம்

உதயாதிபதி உதயத்தை கடக்கும் காலம் உதயம் இருக்கும் டிகிரி 75 (மிதுனம் - 15 ) - MITHUNAM

உதயாதிபதி புதன் இருக்கும் டிகிரி 211.0

உதயாதிபதி புதன் இருக்கும் நட்சத்திரம் விசாகம்

இடைப்பட்ட தூரம் டிகிரியில் 136

136 * 2 = 272 நாட்கள்

புதன் 30-06-2024 அன்று உதயத்தை கடப்பார்

இரண்டாம் அதிபதி உதயத்தை கடக்கும் காலம் Second House : KADAGAM

உதயம் இருக்கும் டிகிரி 75

இரண்டாம் அதிபதி CHANDRAN இருக்கும் டிகிரி 76.0

இரண்டாம் அதிபதி CHANDRAN இருக்கும் நட்சத்திரம் திருவாதிரை

இடைப்பட்ட தூரம் டிகிரியில் 1

1 * 3 = 3 நிமிடங்கள்

CHANDRAN 0:3 மணி / நிமிடங்களில் உதயத்தை கடப்பார்

மூன்றாம் அதிபதி உதயத்தை கடக்கும் காலம் Third House : SIMMAM

உதயம் இருக்கும் டிகிரி 75

மூன்றாம் அதிபதி SOORIYAN இருக்கும் டிகிரி 346.0

மூன்றாம் அதிபதி SOORIYAN இருக்கும் நட்சத்திரம் உத்திரட்டாதி

இடைப்பட்ட தூரம் டிகிரியில் 271

271 * 6 = 1626 நாட்கள்

SOORIYAN 15-03-2028 அன்று உதயத்தை கடப்பார்

நான்காம் அதிபதி உதயத்தை கடக்கும் காலம் Fourth House : KANNI

உதயம் இருக்கும் டிகிரி 75

நான்காம் அதிபதி BHUDHAN இருக்கும் டிகிரி 211.0

நான்காம் அதிபதி BHUDHAN இருக்கும் நட்சத்திரம் விசாகம்

இடைப்பட்ட தூரம் டிகிரியில் 136

136 * 2 = 272 நாட்கள்

BHUDHAN 30-06-2024 அன்று உதயத்தை கடப்பார்

ஐந்தாம் அதிபதி உதயத்தை கடக்கும் காலம் Fifth House : THULAM

உதயம் இருக்கும் டிகிரி 75

ஐந்தாம் அதிபதி SUKRAN இருக்கும் டிகிரி 166.0

ஐந்தாம் அதிபதி SUKRAN இருக்கும் நட்சத்திரம் ஹஸ்தம்

இடைப்பட்ட தூரம் டிகிரியில் 91

91 * 0.5 = 45.5 நாட்கள்

SUKRAN 17-11-2023 அன்று உதயத்தை கடப்பார்

ஆறாம் அதிபதி உதயத்தை கடக்கும் காலம் Sixth House : VIRUCHIGAM

உதயம் இருக்கும் டிகிரி 75

ஆறாம் அதிபதி SEVVAI இருக்கும் டிகிரி 301.0

ஆறாம் அதிபதி SEVVAI இருக்கும் நட்சத்திரம் அவிட்டம்

இடைப்பட்ட தூரம் டிகிரியில் 226

226 * 0.034 = 7.684 நாட்கள்

SEVVAI 10-10-2023 அன்று உதயத்தை கடப்பார்

ஏழாம் அதிபதி உதயத்தை கடக்கும் காலம் Seventh House : DHANUSU

உதயம் இருக்கும் டிகிரி 75

ஏழாம் அதிபதி GURU இருக்கும் டிகிரி 256.0

ஏழாம் அதிபதி GURU இருக்கும் நட்சத்திரம் பூராடம்

இடைப்பட்ட தூரம் டிகிரியில் 181

181 * 1 = 181 நாட்கள்

GURU 31-03-2024 அன்று உதயத்தை கடப்பார்

எட்டாம் அதிபதி உதயத்தை கடக்கும் காலம் Eighth House : MAGARAM

உதயம் இருக்கும் டிகிரி 75

எட்டாம் அதிபதி SANI இருக்கும் டிகிரி 121.0

எட்டாம் அதிபதி SANI இருக்கும் நட்சத்திரம் மகம்

இடைப்பட்ட தூரம் டிகிரியில் 46

46 * 12 = 552 நாட்கள்

SANI 06-04-2025 அன்று உதயத்தை கடப்பார்

ஒன்பதாம் அதிபதி உதயத்தை கடக்கும் காலம் Ninth House : KUMBAM

உதயம் இருக்கும் டிகிரி 75

ஒன்பதாம் அதிபதி SANI இருக்கும் டிகிரி 121.0

ஒன்பதாம் அதிபதி SANI இருக்கும் நட்சத்திரம் மகம்

இடைப்பட்ட தூரம் டிகிரியில் 46

46 * 12 = 552 நாட்கள்

SANI 06-04-2025 அன்று உதயத்தை கடப்பார்

பத்தாம் அதிபதி உதயத்தை கடக்கும் காலம் Tenth House : MEENAM

உதயம் இருக்கும் டிகிரி 75

பத்தாம் அதிபதி GURU இருக்கும் டிகிரி 256.0

பத்தாம் அதிபதி GURU இருக்கும் நட்சத்திரம் பூராடம்

இடைப்பட்ட தூரம் டிகிரியில் 181

181 * 1 = 181 நாட்கள்

GURU 31-03-2024 அன்று உதயத்தை கடப்பார்

பதினொன்றாம் அதிபதி உதயத்தை கடக்கும் காலம் Eleventh House : MESHAM

உதயம் இருக்கும் டிகிரி 75

பதினொன்றாம் அதிபதி SEVVAI இருக்கும் டிகிரி 301.0

பதினொன்றாம் அதிபதி SEVVAI இருக்கும் நட்சத்திரம் அவிட்டம்

இடைப்பட்ட தூரம் டிகிரியில் 226

226 * 0.034 = 7.684 நாட்கள்

SEVVAI 10-10-2023 அன்று உதயத்தை கடப்பார்

பன்னிரெண்டாம் அதிபதி உதயத்தை கடக்கும் காலம் Twelveth House : RISHABAM

உதயம் இருக்கும் டிகிரி 75

பன்னிரெண்டாம் அதிபதி SUKRAN இருக்கும் டிகிரி 166.0

பன்னிரெண்டாம் அதிபதி SUKRAN இருக்கும் நட்சத்திரம் ஹஸ்தம்

இடைப்பட்ட தூரம் டிகிரியில் 91

91 * 0.5 = 45.5 நாட்கள்

SUKRAN 17-11-2023 அன்று உதயத்தை கடப்பார்
ஆருடத்தின் வலிமை அறிதல்

ஆருடம் நிற்கும் ராசி கன்னி
ஆரூடத்தில் நிற்கும் ஜாம கிரகம் / டிகிரி சுக்
166.0
ஆரூடத்தில் நிற்கும் ஜாம கிரகம் நட்சத்திரம் ஹஸ்தம்
ஆரூடத்தில் நிற்கும் ஜாம கிரகதின் நிலை கன்னி - சுக்ரன் - நீச்சம்
ஆரூடத்தில் உதயம் உள்ளதா? உதயம் இல்லை
ஆரூடத்தில் கவிப்பு உள்ளதா? கவிப்பு இல்லை (நன்று)
ஆரூடத்தில் உள்கட்டத்தில் மாந்தி உள்ளதா? மாந்தி இல்லை (நன்று)
ஆரூடத்தில் உள்கட்டத்தில் ராகு உள்ளதா? ராகு இல்லை (நன்று)
ஆரூடத்தில் உள்கட்டத்தில் கேது உள்ளதா? கேது இல்லை (நன்று)
ஆரூடத்தில் உள்கட்டத்தில் சனி உள்ளதா? சனி இல்லை (நன்று)
ஆரூடத்தில் ஜமாகிரகம் பாம்பு உள்ளதா? பாம்பு இல்லை (நன்று)
ஆரூடத்தில் ஜமாகிரகம் சனி உள்ளதா? சனி இல்லை (நன்று)
ஆருடம் நிற்கும் ராசியின் அதிபதி கன்னி - புதன்
ஆருட ராசி அதிபதி ஜாம கிரகம் நிற்கும் வீடு துலாம்
ஆருட ராசி அதிபதி ஜாம கிரகத்தின் நிலை துலாம் - புதன் - நட்பு
ஆருட ராசி அதிபதியுடன் உள்கட்டத்தில் மாந்தி உள்ளதா? மாந்தி இல்லை (நன்று)
ஆருட ராசி அதிபதியுடன் உள்கட்டத்தில் ராகு உள்ளதா? ராகு இல்லை (நன்று)
ஆருட ராசி அதிபதியுடன் உள்கட்டத்தில் கேது உள்ளதா? கேது உள்ளது (கெட்டது)
ஆருட ராசி அதிபதியுடன் உள்கட்டத்தில் சனி உள்ளதா? சனி இல்லை (நன்று)கவிப்பின் வலிமை அறிதல்

கவிப்பு நிற்கும் ராசி கும்பம்
கவிப்பில் நிற்கும் ஜாம கிரகம் / டிகிரி ஸ்திர ராசியில் உள்ளது. அங்கு ஜாம கிரகம் நிற்காது
கவிப்பில் நிற்கும் ஜாம கிரகம் நட்சத்திரம் ஸ்திர ராசியில் உள்ளது. அங்கு ஜாம கிரகம் நிற்காது
கவிப்பில் நிற்கும் ஜாம கிரகதின் நிலை கும்பம் - சூரியன் - பகை
கவிப்பில் உதயம் உள்ளதா? உதயம் இல்லை
கவிப்பில் ஆருடம் உள்ளதா? ஆருடம் இல்லை
கவிப்பில் உள்கட்டத்தில் மாந்தி உள்ளதா? மாந்தி உள்ளது (கெட்டது)
கவிப்பில் உள்கட்டத்தில் ராகு உள்ளதா? ராகு இல்லை (நன்று)
கவிப்பில் உள்கட்டத்தில் கேது உள்ளதா? கேது இல்லை (நன்று)
கவிப்பில் உள்கட்டத்தில் சனி உள்ளதா? சனி உள்ளது (கெட்டது)
கவிப்பில் ஜமாகிரகம் பாம்பு உள்ளதா? பாம்பு இல்லை (நன்று)
கவிப்பில் ஜமாகிரகம் சனி உள்ளதா? சனி இல்லை (நன்று)
கவிப்பு நிற்கும் ராசியின் அதிபதி கும்பம் - சனி
கவிப்பு ராசி அதிபதி ஜாம கிரகம் நிற்கும் வீடு கடகம்
கவிப்பு ராசி அதிபதி ஜாம கிரகத்தின் நிலை கடகம் - சனி - பகை
கவிப்பு ராசி அதிபதியுடன் உள்கட்டத்தில் மாந்தி உள்ளதா? மாந்தி இல்லை (நன்று)
கவிப்பு ராசி அதிபதியுடன் உள்கட்டத்தில் ராகு உள்ளதா? ராகு இல்லை (நன்று)
கவிப்பு ராசி அதிபதியுடன் உள்கட்டத்தில் கேது உள்ளதா? கேது இல்லை (நன்று)
கவிப்பு ராசி அதிபதியுடன் உள்கட்டத்தில் சனி உள்ளதா? சனி இல்லை (நன்று)பிரச்சனை எப்போது மறையும்

உதயாதிபதி ஆரூடத்தை கடக்கும் காலம் ஆருடம் இருக்கும் டிகிரி 168

உதயாதிபதி புதன் இருக்கும் டிகிரி 211.0

உதயாதிபதி புதன் இருக்கும் நட்சத்திரம் விசாகம்

இடைப்பட்ட தூரம் டிகிரியில் 43

43 * 2 = 86 நாட்கள்

புதன் 27-12-2023 அன்று ஆரூடத்தை கடப்பார்

உதயாதிபதி கவிப்பை கடக்கும் காலம் கவிப்பு இருக்கும் டிகிரி 312

உதயாதிபதி புதன் இருக்கும் டிகிரி 211.0

உதயாதிபதி புதன் இருக்கும் நட்சத்திரம் விசாகம்

இடைப்பட்ட தூரம் டிகிரியில் 259

259 * 2 = 518 நாட்கள்

புதன் 03-03-2025 அன்று கவிப்பை கடப்பார்
சூட்சும ராசி

சூட்சும ராசி கண்டுபிடிக்கும் முறை
1. ஆருட அதிபதி யார் என்று பார்க்க வேண்டும்
2 அந்த ஆருட அதிபதி இருக்கும் இடத்தை உதயத்தில் இருந்து என்ன வேண்டும்
3. எண்ணி வந்த தொகையை ஆருட அதிபதி நிற்கும் இடதில் இருந்து எண்ணி வரும் இடமே சூட்சும ராசி
4. உதயாதிபதி, ஆருடாதிபதி, சந்திரன், சூரியன் முதலானோர் சூட்சும ராசியை தொடும் காலம் சம்பவம் நிகழும்

சூட்சும ராசி Udayam - MITHUNAM, Aarudam - KANNI, Aarida Athipathi - BHUDHAN, Aaruda Athipathi Stand in - THULAM

சூட்சும ராசி - KUMBAM12 பாவங்களில் மற்றும் அவற்றில் அமர்ந்துள்ள கிரகங்களின் ராசி கதிர்கள்

மேஷம்
மேஷத்தின் ரசிக்கதிர்கள் : 7

மேஷத்தில் உள்ள ஜமாகிரகம் : RAGHU - 4

மேஷத்தில் உள்ள உள்கட்ட கிரகங்கள் :

MOON - 21
GURU - 10
RAGHU - 4

மொத்த கதிர்கள் மதிப்பு : 46

ரிஷபம்
ரிஷபத்தின் ரசிக்கதிர்கள் : 8

ரிஷபத்தில் உள்ள ஜமாகிரகம் : ஜமாகிரகம் நிற்காது

ரிஷபத்தில் உள்ள உள்கட்ட கிரகங்கள் :


மொத்த கதிர்கள் மதிப்பு : 8

மிதுனம்
மிதுனத்தின் ரசிக்கதிர்கள் : 5

மிதுனத்தில் உள்ள ஜமாகிரகம் : CHANDRAN - 21

மிதுனத்தில் உள்ள உள்கட்ட கிரகங்கள் :


மொத்த கதிர்கள் மதிப்பு : 26

கடகம்
கடகத்தின் ரசிக்கதிர்கள் : 3

கடகத்தில் உள்ள ஜமாகிரகம் : SANI - 4

கடகத்தில் உள்ள உள்கட்ட கிரகங்கள் :


மொத்த கதிர்கள் மதிப்பு : 7

சிம்மம்
சிம்மத்தின் ரசிக்கதிர்கள் : 7

சிம்மத்தில் உள்ள ஜமாகிரகம் : ஜமாகிரகம் நிற்காது

சிம்மத்தில் உள்ள உள்கட்ட கிரகங்கள் :

VENUS - 20

மொத்த கதிர்கள் மதிப்பு : 27

கன்னி
கன்னியின் ரசிக்கதிர்கள் : 11

கன்னியில் உள்ள ஜமாகிரகம் : SUKRAN - 20

கன்னியில் உள்ள உள்கட்ட கிரகங்கள் :

SUN - 5
MERCURY - 16
MARS - 8

மொத்த கதிர்கள் மதிப்பு : 60

துலாம்
துலாமின் ரசிக்கதிர்கள் : 2

துலாத்தில் உள்ள ஜமாகிரகம் : BHUDHAN - 16

துலாத்தில் உள்ள உள்கட்ட கிரகங்கள் :

KETHU - 4

மொத்த கதிர்கள் மதிப்பு : 22

விருச்சிகம்
விருச்சிகத்தின் ரசிக்கதிர்கள் : 4

விருச்சிகத்தில் உள்ள ஜமாகிரகம் : ஜமாகிரகம் நிற்காது

விருச்சிகத்தில் உள்ள உள்கட்ட கிரகங்கள் :


மொத்த கதிர்கள் மதிப்பு : 4

தனுசு
தனுசின் ரசிக்கதிர்கள் : 6

தனுசில் உள்ள ஜமாகிரகம் : GURU - 10

தனுசில் உள்ள உள்கட்ட கிரகங்கள் :


மொத்த கதிர்கள் மதிப்பு : 16

மகரம்
மகரத்தின் ரசிக்கதிர்கள் : 8

மகரத்தில் உள்ள ஜமாகிரகம் : SEVVAI - 8

மகரத்தில் உள்ள உள்கட்ட கிரகங்கள் :


மொத்த கதிர்கள் மதிப்பு : 16

கும்பம்
கும்பத்தின் ரசிக்கதிர்கள் : 8

கும்பத்தில் உள்ள ஜமாகிரகம் : ஜமாகிரகம் நிற்காது

கும்பத்தில் உள்ள உள்கட்ட கிரகங்கள் :

SATURN - 4

மொத்த கதிர்கள் மதிப்பு : 12

மீனம்
மீனத்தின் ரசிக்கதிர்கள் : 27

மீனத்தில் உள்ள ஜமாகிரகம் : SOORIYAN - 5

மீனத்தில் உள்ள உள்கட்ட கிரகங்கள் :


மொத்த கதிர்கள் மதிப்பு : 32
கிரகம் தீர்காம்சம் ராசி ராசி டிகிரி நட்சத்திரம் / பாதம் நட்சத்திர அதிபதி நிலை பார்வை
சூரியன்164:16:34கன்னி14:16:34ஹஸ்தம் - 2சந்திரன்சமம்8 ஆம் வீடு
சந்திரன்18:2:17மேஷம்18:02:17பரணி - 2சுக்ரன்சமம்3 ஆம் வீடு
புதன்150:28:44கன்னி00:28:44உத்திரம் - 2சூரியன்உச்சம்8 ஆம் வீடு
சுக்ரன்120:4:35சிம்மம்00:04:35மகம் - 1கேதுபகை7 ஆம் வீடு
செவ்வாய்178:55:44கன்னி28:55:44சித்திரை - 2செவ்வாய்பகை5,8,9 ஆம் வீடுகள்
குரு20:10:8மேஷம்20:10:08பரணி -3சுக்ரன்நட்பு1,3,5 ஆம் வீடுகள்
சனி307:14:27கும்பம்07:14:27சதயம் - 1ராகுஆட்சி9,1,4 ஆம் வீடுகள்
ராகு0:43:5மேஷம்00:43:05அஸ்வினி - 1கேது - -
கேது180:43:5துலாம்00:43:05சித்திரை - 3செவ்வாய் - -
லக்னம்126:41:42சிம்மம்06:41:42மகம் - 3கேது - -


ஜாமக்கோள் ஆருடம் என்றால் என்ன?


பிரபஞ்சத்திடம் நீங்கள் கேட்கும் எல்லா கேள்விகளுக்கும் நிச்சயம் பதில் உண்டு. உங்கள் கேள்விகளுக்கு பிரபஞ்சம் தரும் பதிலை புரிந்து கொள்ள உதவும் ஒரு வழிமுறையே ஜாமக்கோள் ஆருடம்.

உதயம் : ஜாதகர், கேள்வியாளர். ஒரு மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை ராசி மாறும்.

ஆருடம் : ஜாதகர் கேட்கும் கேள்வி அல்லது ஜாதகர் மனதில் இருக்கும் கேள்வி. ஐந்து நிமிடத்திற்கு ஒருமுறை ராசி மாறும்.

கவிப்பு : கேள்வியாளர் மற்றும் கேள்விக்குள் மறைந்து இருக்கும் ரகசியம். ஐந்து நிமிடத்திற்கு ஒருமுறை ஆருடம் மற்றும் உதயத்திற்கு ஏற்ப ராசி மாறும்.

ஜாமகிரகம் : வெளிவட்டத்தில் எதிர் கடிகார சுற்று முறையில் ஒன்றரை மணி நேரத்திற்கு ஒருமுறை ராசி மாறும். ஸ்திர ராசிகளில் அமராது. உதயம், ஆருடம், கவிப்பு ஆகியனவற்றிக்கு தேவையான குறி காட்டும்.


உதயம்


இந்த ஆருடத்திற்கான உதயம் மிதுனம் ஆகும்

உதயம் கணித்தது இருக்கும் விதம் இங்கு விளக்கப்பட்டு இருக்கின்றது.

சித்திரை மாதத்தில் சூரியன் மேஷத்தில் இருக்கும் பொழுது காலை சூரிய உதயத்தில் உதயமானது மேஷத்தில் இருக்கும். அடுத்து உதயம் ஆனது ரிஷபம், மிதுனம் என்று ஒரு மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை ராசிகள் மாறி செல்லும்.

வைகாசி மாதத்தில் சூரியன் ரிஷபத்தில் இருக்கும் பொழுது சூரிய உதயத்தில் உதயமானது ரிஷபத்தில் இருக்கும். அடுத்து உதயம் ஆனது மிதுனம், கடகம் என்று ஒரு மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை ராசிகள் மாறி செல்லும்.

இதுபோலவே ஒவ்வொரு தமிழ் மாதமும் சூரியன் இருக்கும் ராசியில், சூரிய உதயத்தின் பொது உதயம் அமரும்

ஜாமக்கோள் பார்க்கும் இந்த நாளில் சூரியன் புரட்டாசி மாதத்தில் 15 ஆம் தேதியில் இருக்கின்றார். இந்த தமிழ் தேதியை 2 ஆல் பெருக்க வேண்டும். பெருக்கி வந்த தொகை 30 ஆகும். இதனை இந்த நாளின் பகல் பொழுதின் ஒரு மணி நேரமான 60 நிமிடங்கள் அளவில் இருந்து கழிக்க வேண்டும். கழித்து வரும் அளவு 30 நிமிடங்கள் ஆகும். இதனை சூரிய உதயமான 05:58 உடன் கூட்ட வேண்டும். அதாவது சூரிய உதயம் 05:58 மணி முதல் 06:28 மணி வரை காலை முதல் உதயம் ஆனது கன்னி ராசியில் இருக்கும்.

ஜாமக்கோள் பார்க்கும் நேரம் 02-10-2023 03:28:00
சூரிய உதயம் 05:58
சூரிய அஸ்தமனம்17:58
சூரிய அஸ்தமனத்தில் இருந்து, சூரிய உதயத்தை கழித்து பெறப்பட்ட பகல்பொழுது மொத்த நேரம் (தினமானம்)1
இரவு பொழுது. மொத்த நேரம் 1
மொத்த பகல் பொழுதை 12 ஆல் வகுத்து கிடைக்கும் ஒரு பகல் உதயத்திற்கான கால அளவு 60
மொத்த இரவு பொழுதை 12 ஆல் வகுத்து கிடைக்கும் ஒரு இரவு உதயத்திற்கான கால அளவு 60

உதயம்FromTo
சூரிய உதயத்திற்கு முன் இரவு கும்பம்01-10-2023 22:58:0001-10-2023 23:58:00
சூரிய உதயத்திற்கு முன் இரவு மீனம்01-10-2023 23:58:0002-10-2023 00:58:00
சூரிய உதயத்திற்கு முன் இரவு மேஷம்02-10-2023 00:58:0002-10-2023 01:58:00
சூரிய உதயத்திற்கு முன் இரவு ரிஷபம்02-10-2023 01:58:0002-10-2023 02:58:00
சூரிய உதயத்திற்கு முன் இரவு மிதுனம்02-10-2023 02:58:0002-10-2023 03:58:00
சூரிய உதயத்திற்கு முன் இரவு கடகம்02-10-2023 03:58:0002-10-2023 04:58:00
சூரிய உதயத்திற்கு முன் இரவு சிம்மம்02-10-2023 04:58:0002-10-2023 05:58:00
சூரிய உதயம்
பகல் முதல் உதயம் கன்னி
02-10-2023 05:58:0002-10-2023 06:28:00
பகல் இரண்டாம் உதயம் துலாம் 02-10-2023 06:28:0002-10-2023 07:28:00
பகல் மூன்றாம் உதயம் விருச்சிகம்02-10-2023 07:28:0002-10-2023 08:28:00
பகல் நான்காம் உதயம் தனுசு02-10-2023 08:28:0002-10-2023 09:28:00
பகல் ஐந்தாம் உதயம் மகரம்02-10-2023 09:28:0002-10-2023 10:28:00
பகல் ஆறாம் உதயம் கும்பம்02-10-2023 10:28:0002-10-2023 11:28:00
பகல் ஏழாம் உதயம் மீனம்02-10-2023 11:28:0002-10-2023 12:28:00
பகல் எட்டாம் உதயம் மேஷம்02-10-2023 12:28:0002-10-2023 13:28:00
பகல் ஒன்பதாம் உதயம் ரிஷபம்02-10-2023 13:28:0002-10-2023 14:28:00
பகல் பத்தாம் உதயம் மிதுனம்02-10-2023 14:28:0002-10-2023 15:28:00
பகல் பதினொன்றாம் உதயம் கடகம்02-10-2023 15:28:0002-10-2023 16:28:00
பகல் பனிரெண்டாம் உதயம் சிம்மம்02-10-2023 16:28:0002-10-2023 17:28:00
இரவு முதல் உதயம் கன்னி02-10-2023 17:28:0002-10-2023 18:28:00
இரவு இரண்டாம் உதயம் துலாம்02-10-2023 18:28:0002-10-2023 19:28:00
இரவு மூன்றாம் உதயம் விருச்சிகம்02-10-2023 19:28:0002-10-2023 20:28:00
இரவு நான்காம் உதயம் தனுசு02-10-2023 20:28:0002-10-2023 21:28:00
இரவு ஐந்தாம் உதயம் மகரம்02-10-2023 21:28:0002-10-2023 22:28:00
இரவு ஆறாம் உதயம் கும்பம்02-10-2023 22:28:0002-10-2023 23:28:00
இரவு ஏழாம் உதயம் மீனம்02-10-2023 23:28:0003-10-2023 00:28:00
இரவு எட்டாம் உதயம் மேஷம்03-10-2023 00:28:0003-10-2023 01:28:00
இரவு ஒன்பதாம் உதயம் ரிஷபம்03-10-2023 01:28:0003-10-2023 02:28:00
இரவு பத்தாம் உதயம் மிதுனம்03-10-2023 02:28:0003-10-2023 03:28:00
இரவு பதினொன்றாம் உதயம் கடகம்03-10-2023 03:28:0003-10-2023 04:28:00
இரவு பனிரெண்டாம் உதயம் சிம்மம்03-10-2023 04:28:0003-10-2023 05:58:00

ஆருடம்


ஆருடம் என்பது 5 நிமிடத்திற்கு ஒரு முறை, ஒரு ராசி மாறக்கூடியது. ஒரு மணி நேரத்தில் மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிகளை கடந்து விடும். ஜாமக்கோள் பார்க்கும் பொழுது இருக்கும் நிமிடத்திற்கு ஏற்ப பின்வரும் ராசிகளில் ஆருடம் இருக்கும்.

நிமிடம் ராசி
0-5மேஷம்
5-10ரிஷபம்
10-15மிதுனம்
15-20கடகம்
20-25சிம்மம்
25-30கன்னி
30-35துலாம்
35-40விருச்சிகம்
40-45தனுசு
45-50மகரம்
50-55கும்பம்
55-60மீனம்

இந்த ஜாமக்கோளிற்கான, ஆருடம் கன்னி ராசியில் உள்ளது,


கவிப்பு


ஜாமக்கோளில் ராசி மண்டலம் மூன்று வீதிகளாக பிரிக்கப்பட்டு இருக்கின்றது. அவை முறையே மேஷ வீதி, ரிஷப வீதி, மிதுன வீதி என்று அழைக்கப்படுகின்றது. கவிப்பு கண்டுபிடிக்க முதலில் எந்த வீதியில் சூரியன் உள்ளார் என்று எடுத்து வைத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

மேஷ வீதி - ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம் ஆகிய நான்கு ராசிகளில் சூரியன் இருக்கும் போது அவர் மேஷ வீதியில் சஞ்சாரம் செய்கின்றார் என்று கொள்ள வேண்டும்

ரிஷப வீதி - மீனம், மேஷம், துலாம், கன்னி ஆகிய நான்கு ராசிகளில் சூரியன் இருக்கும் போது அவர் ரிஷப வீதியில் சஞ்சாரம் செய்கின்றார் என்று கொள்ள வேண்டும்

மிதுன வீதி - விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் ஆகிய ராசிகளில் சூரியன் இருக்கும் போது அவர் மிதுன வீதியில் சஞ்சாரம் செய்கின்றார் என்று கொள்ள வேண்டும்

சூரியன் இப்போது கன்னி ராசியில் உள்ளார். எனவே இது ரிஷபம் வீதியாகும்

இப்பொழுது கவிப்பு கண்டு பிடிக்க ஆரூடத்தில் இருந்து ரிஷபம் ராசி வரை என்ன வேண்டும். எண்ணி வந்த தொகையை, உதயத்தில் இருந்து எண்ணி வந்த ராசியில் போட வேண்டும்.

இந்த ஆருடத்திற்கான கவிப்பு கும்பம் ஆகும்

புதிய ஜாமக்கோள் ஆருடம் உருவாக்க இங்கு தேதி, நேரம் மற்றும் இடத்தை தேர்ந்து எடுங்கள்.

கால நிர்ணயம் செய்ய பயன்படும் விதிகள்


சந்திரன் நிற்கும் ராசியில் இருந்து உதய ராசி வரை எண்ணிக்கண்ட தொகையை நாளாக கொள்ள வேண்டும்

சந்திரன் நின்ற நட்சத்திரத்தில் இருந்து உதயம் எந்த நட்சத்திரத்தில் விழுகின்றது என்று பார்த்து கணக்கிடலாம்

சந்திரன் ராசி அதிபதிக்கும், உதயாதிபன் நிற்கும் ராசி அதிபதிக்கும் உள்ள ராசிகளை எண்ணி நாளை கணக்கிடலாம்

சந்திரன் எந்த நவாம்ச ராசியில் நிற்கின்றாரோ, அதிலிருந்து உதயம் வரை கணக்கிடலாம்


சுருங்க கூறின்


ராசி முதல் ராசி

நட்சத்திரம் முதல் நட்சத்திரம்

ராசி அதிபதி முதல் உதயராசி அதிபதி

சந்திர நவாம்ச அதிபதி முதல் உதயம்பிரச்சனை எப்போது தீரும்


உதையாதிபதி கவிப்பை தாண்டும் வரை பிரச்சனைகள் இருக்கும்

ஆருட அதிபதி உதையத்தை தாண்டும் வரை பிரச்சனைகள் இருக்கும்கிரகங்களின் கால நிர்ணயம்


சனி - ஒரு ஆண்டு

பாம்பு - ஒரு ஆண்டு

சூரியன் - 6 மாதம்

புதன் - 2 மாதம்

குரு - 1 மாதம்

சுக்ரன் - 15 நாட்கள்

செவ்வாய் - 1 நாள்

சந்திரன் - 1 முகூர்த்தம்கிரக கதிர்கள்


சூரியன் - 5

சந்திரன் - 21

செவ்வாய் - 8

புதன் - 16

குரு - 10

சுக்கிரன் - 20

சனி - 4

ராகு - 4

கேது - 4


உச்ச கோள்களுக்கு அவைகளின் கதிர்கள் எவ்வளவோ அத்தனை நாழிகைகள்

ஆட்சி கோள்களுக்கு அவைகளின் கதிர்கள் படி நாட்கள்

நட்பு கோள்களுக்கு அவைகளின் கதிர்கள் படி மாதங்கள்

பகை, நீச்ச கோள்களுக்கு அவைகளின் கதிர்கள் படி வருடங்கள்காரிய சித்தி


பத்துக்குடையவன், லக்கினாதிபன் இவர்கள் லக்கினத்தில் இருந்தாலும்

லக்கினாதிபன், பத்துக்குடையவன் பத்தாம் இடத்தில் இருந்தாலும்

லக்கினத்தை லக்கினாதிபன், 10 ஆம் இடத்தை 10க்கு உடையவன் பார்த்தாலும்

10க்கு உடையவன் லக்கினத்தை அடைந்து லக்கினாதிபதியை பார்த்தாலும்

லக்கினாதிபதி பத்தாம் இடத்தை அடைந்து,10க்கு உடையவனை பார்த்தாலும்

லக்கினாதிபன் 10 ஆம் இடத்தையம், 10க்கு உடையவன் லக்கினத்தை பார்த்தாலும்

10க்கு உடையவன் லக்கினாதிபதியையும், லக்கினாதிபன் 10க்கு உடையவனையும் பார்த்தாலும்

காரிய சித்தி உண்டாகும்ஆருடம் நிற்கும் இடம் எழும் கேள்வி


உதய ராசியில் ஆருடம் வரில் தன கருமம் என்றும்,

இரண்டு ஆருடம் எனில் தன குடும்பம் பற்றியதும்,

மூன்றாம் ராசி ஆருடம் எனில் தன உடன் பிறந்தவர்கள் பற்றிய கேள்வி என்றும்,.

நான்காம் வீடு ஆருடம் எனில் தாய் முதலிய பெண்வழி சுற்றாதார்ர்ர்க்கு கேள்வி என்றும்.,

ஐந்தாம் ராசி ஆருடம் எனில் புத்திரர்களை பற்றிய கேள்வி என்றும்,

ஆறாம் ராசி ஆருடம் எனில் நொய் குறித்த கேள்வி என்றும்,

எட்டாம் ராசி ஆருடமாக வரின், மரணம் பற்றிய கேள்வி என்றும்,

ஒன்பதாம் ராசி ஆருடமாக வரின் தன குருவுக்கு என்றும்,

பத்தாம் ராசி ஆருடமாக வரின், தன ஜீவனம், வேலை குறித்த கேள்வி என்றும்,

பதினொன்றாம் ராசி ஆருடம் என்றால் தனது லாபம் என்றும்,

பன்னிரெண்டாம் வீடு ஆருடமாக வரின் தன்னழிவு பற்றிய கேள்வி என்றும் அறியவேண்டும்.இராசிகளில் கவிப்பு பலன்


உதயத்திற்கு இரண்டு, பனிரெண்டில் கவிப்பு இருப்பின் பகை தீராது என்று கூறுங்கள்

உதயத்திற்கு மூன்று, பதினொன்று கவிப்பு வரும் பொழுது கேட்ட கேள்வி நன்மை ஆகும்

உதயத்திற்கு ஐந்து மற்றும் ஒன்பது கவிப்பு வரின் காணாமல் போனவர்கள் / பொருட்கள் கிடைக்கும். நினைத்தது நடக்கும் என்க

உதயத்திற்கு எட்டு, இரண்டு, ஆறு, பன்னிரண்டு இருப்பின் நல்ல காரியங்கள் நடக்காது என்று கூறுகஉதயக்கோளால் பலன் கானல்


உதயாருடத்தில் செவ்வாய் நிற்கின் கலகமாக தன் காரியம் சிந்தித்தான் என்க.

ராகு நிற்கின் நஞ்சு, பிணி சிந்தித்தான் என்க

சனி நிற்கின் கெடுதி சிந்தித்தான் என்க.

சூரியன் நிற்க அரசாங்கம் நிமிதமாக, தேவதை அதாவது தெய்வம் காரணமாக பயந்து வந்தான் என்க

குரு, வெள்ளி, புதன், சந்திரன் நிக்கின் நல்லது நடக்கும் என்று சொல்லுங்கள்