பஞ்சாங்கம்

பஞ்சாங்கம்


தேதி 24/02/2024
இப்பொழுது நேரம் 06:25
இடம் Chennai
ராசி சிம்மம்
லக்னம் கும்பம்
நட்சத்திரம் மகம் - 2
திதி பொளர்ணமி
கரணம் பவ
யோகம் அதிகண்டம்
கிழமை சனி


ராகு

குருலக்
சூரி
புத
சனிராசி


சுக்
செவ்
24/02/2024 06:25


Chennai


சந்
கேது

 சந்
சுக்
செவ்


சனிநவாம்சம்

கேது

சூரி
ராகு

குரு

லக்
புத
 
கிரகம் தீர்காம்சம் ராசி டிகிரி நட்சத்திரம் / பாதம் அதிபதி நிலை பார்வை
சூரியன்310:42:21கும்பம்10:42:21சதயம் - 2ராகுபகை7 ஆம் வீடு
சந்திரன்125:27:50சிம்மம்05:27:50மகம் - 2கேதுநட்பு1 ஆம் வீடு
புதன்307:6:48கும்பம்07:06:48சதயம் - 1ராகுசமம்7 ஆம் வீடு
சுக்ரன்284:55:21மகரம்14:55:21திருவோணம் - 2சந்திரன்நட்பு6 ஆம் வீடு
செவ்வாய்284:6:50மகரம்14:06:50திருவோணம் - 2சந்திரன்உச்சம்3,6,7 ஆம் வீடுகள்
குரு16:8:17மேஷம்16:08:17பரணி -1சுக்ரன்நட்பு7,9,11 ஆம் வீடுகள்
சனி314:59:32கும்பம்14:59:32சதயம் - 3ராகுஆட்சி3,7,10 ஆம் வீடுகள்
ராகு352:0:32மீனம்22:00:32ரேவதி - 2புதன் - -
கேது172:0:32கன்னி22:00:32ஹஸ்தம் - 4சந்திரன் - -
ராகு (Mean)353:49:21மீனம்23:49:21ரேவதி - 3புதன் - -
கேது (Mean)173:49:21கன்னி23:49:21சித்திரை - 1செவ்வாய் - -
லக்னம்309:7:6கும்பம்09:07:06சதயம் - 1ராகு - -

குறிப்பு: ராகு கேதுக்களின் நிலையானது True Node மற்றும் Mean Node என்று இரண்டு வகையில் கணக்கீடு செய்யப்படுகின்றது. True Node என்பது மிக துல்லியமான கணக்கீடு ஆகும். அதனையே நாம் Exact Predictions தளத்தின் அணைத்து கட்டங்களிலும் பயன்படுத்தி இருக்கின்றோம். Mean Node என்பது 2 டிகிரி வரையில் வரையில் வித்தியாசம் வரக்கூடியது. அதனால் சில சமயங்களில் ராசி கட்டமே மாறுபடலாம். சில ஜோதிடர்கள் அதனை பயன் படுத்துவதால் அதனுடைய கணிதமும் இங்கு கொடுக்கப்பட்டு இருக்கின்றது.