கடிகார பிரசன்னம்குரு(வ)

ராகு

செவ்கடிகார பிரசன்னம்
05/10/2022 07:42
Chennai


சந்
சனி(வ)
Delay
அதமம்

உத-ஆரு=2
ஆரு->உத=12ஆரு

உத

லக்
கேது

சூரி
புத
சுக்

 
தேதி 05/10/2022
இப்பொழுது நேரம் 07:42
இடம் Chennai
ராசி மகரம்
லக்னம் துலாம்
நட்சத்திரம் திருவோணம் - 2
திதி சுக்லபட்சம் தசமி
கரணம் கரசை
யோகம் சகர்மம்
கிழமை புதன்

கிரகம் தீர்காம்சம் ராசி டிகிரி நட்சத்திரம் / பாதம் அதிபதி நிலை பார்வை
சூரியன்167:39:32கன்னி17:39:32ஹஸ்தம் - 3சந்திரன்சமம்6 ஆம் வீடு
சந்திரன்285:16:13மகரம்15:16:13திருவோணம் - 2சந்திரன்சமம்10 ஆம் வீடு
புதன்150:39:33கன்னி00:39:33உத்திரம் - 2சூரியன்உச்சம்6 ஆம் வீடு
சுக்ரன்163:1:22கன்னி13:01:22ஹஸ்தம் - 1சந்திரன்நீச்சம்6 ஆம் வீடு
செவ்வாய்57:14:31ரிஷபம்27:14:31மிருகசீரிடம் - 2செவ்வாய்சமம்11,2,3 ஆம் வீடுகள்
குரு338:25:25மீனம்08:25:25உத்திரட்டாதி -2சனிஆட்சி10,12,2 ஆம் வீடுகள்
சனி294:41:22மகரம்24:41:22அவிட்டம் - 1செவ்வாய்ஆட்சி6,10,1 ஆம் வீடுகள்
ராகு19:38:31மேஷம்19:38:31பரணி - 2சுக்ரன் - -
கேது199:38:31துலாம்19:38:31சுவாதி - 4ராகு - -
லக்னம்192:0:47துலாம்12:00:47சுவாதி - 2ராகு - -

கடிகார
பிரசன்னம்

For this report currently please use Indian cities only. Only IST is currently used in this report for getting Udayam and Aarudam