கடிகார பிரசன்னம்ராகு

குரு
ஆருசூரி
புத
சனி

கடிகார பிரசன்னம்
24/02/2024 05:02
Chennai


லக்
சுக்
செவ்
Failure
அதமம்

உத-ஆரு=8
ஆரு->உத=6


சந்
கேது
உத

 
தேதி 24/02/2024
இப்பொழுது நேரம் 05:02
இடம் Chennai
ராசி சிம்மம்
லக்னம் மகரம்
நட்சத்திரம் மகம் - 2
திதி பொளர்ணமி
கரணம் பவ
யோகம் அதிகண்டம்
கிழமை வெள்ளி

கிரகம் தீர்காம்சம் ராசி டிகிரி நட்சத்திரம் / பாதம் அதிபதி நிலை பார்வை
சூரியன்310:38:51கும்பம்10:38:51சதயம் - 2ராகுபகை8 ஆம் வீடு
சந்திரன்124:46:22சிம்மம்04:46:22மகம் - 2கேதுநட்பு2 ஆம் வீடு
புதன்307:0:31கும்பம்07:00:31சதயம் - 1ராகுசமம்8 ஆம் வீடு
சுக்ரன்284:51:2மகரம்14:51:02திருவோணம் - 2சந்திரன்நட்பு7 ஆம் வீடு
செவ்வாய்284:4:9மகரம்14:04:09திருவோணம் - 2சந்திரன்உச்சம்4,7,8 ஆம் வீடுகள்
குரு16:7:44மேஷம்16:07:44பரணி -1சுக்ரன்நட்பு8,10,12 ஆம் வீடுகள்
சனி314:59:7கும்பம்14:59:07சதயம் - 3ராகுஆட்சி4,8,11 ஆம் வீடுகள்
ராகு352:0:57மீனம்22:00:57ரேவதி - 2புதன் - -
கேது172:0:57கன்னி22:00:57ஹஸ்தம் - 4சந்திரன் - -
லக்னம்285:46:32மகரம்15:46:32திருவோணம் - 2சந்திரன் - -

கடிகார
பிரசன்னம்

For this report currently please use Indian cities only. Only IST is currently used in this report for getting Udayam and Aarudam