ஜாமக்கோள் ஆருடம்

சந்ராகு
ஆரு
செவ்
ராகுசனி
சூரி
சுக்


ஜாமக்கோள்
ஆருடம்
சுக்சூரி
புத
குரு
சனி

03-03-2021
00:56
Chennai
செவ்
கவி
லக்
கேது
சந்
உதபுத

குரு

 

 
கிரகம் தீர்காம்சம் ராசி ராசி டிகிரி நட்சத்திரம் / பாதம் நட்சத்திர அதிபதி நிலை பார்வை
சூரியன்318:17:7கும்பம்18:17:07சதயம் - 4ராகுபகை10 ஆம் வீடு
சந்திரன்185:7:32துலாம்05:07:32சித்திரை - 4செவ்வாய்-6 ஆம் வீடு
புதன்291:20:24மகரம்21:20:24திருவோணம் - 4சந்திரன்சமம்9 ஆம் வீடு
சுக்ரன்312:25:27கும்பம்12:25:27சதயம் - 2ராகுநட்பு10 ஆம் வீடு
செவ்வாய்35:4:42ரிஷபம்05:04:42கார்த்திகை - 3சூரியன்சமம்10,1,2 ஆம் வீடுகள்
குரு292:52:22மகரம்22:52:22திருவோணம் -4சந்திரன்நீச்சம்7,9,11 ஆம் வீடுகள்
சனி284:30:41மகரம்14:30:41திருவோணம் - 2சந்திரன்ஆட்சி5,9,12 ஆம் வீடுகள்
ராகு51:19:44ரிஷபம்21:19:44ரோகிணி - 4சந்திரன் - -
கேது231:19:44விருச்சிகம்21:19:44கேட்டை - 2புதன் - -
லக்னம்233:54:4விருச்சிகம்23:54:04கேட்டை - 3புதன் - -