ஜாமக்கோள் ஆருடம்

சந்
34.0பாம்பு
349.0
சந் 3

குரு 20
ராகு 0
உத 28


சனி
79.0சனி 7
ஆரு 12


ஜாமக்கோள்

லக் 11
சுக் 27
கவி 18
சுக்
124.0சூரி
304.0

29-09-2023
01:52
புரட்டாசி-12
Chennai
புத 25செவ்
259.0

மா 04
கேது 0

சூரி 11
செவ் 26
புத
169.0


குரு
214.0

 

உத->ஆரு=11 - ஆரு->உத=3

Very Good - உத்தமம்ஆருடம் 11 இடத்தில இருப்பதால் பின்வரும் இனங்களில் இருந்து கேள்விகள் அமைய அதிக வாய்ப்புகள் உண்டு

மூத்த சகோதரம்
விவசாயம்
ராச வித்தை
தன் தொழிலார்கள்
யானை, குதிரை
விருத்தி
நல்ல புத்தி
நாடக சங்கீத தொழில்
இளைய மனைவி
பசு
துன்பம் தீரல்
பொன்
ஆடை
ஜலத்தில் பிரயாணம்
வித்தை
பல்லக்கு
லாபம்
பலதார போகம்ராசி காரகத்துவங்கள் (Click Buttons)
மேஷம்
ரிஷபம்
மிதுனம்
கடகம்
சிம்மம்
கன்னி
துலாம்
விருச்சிகம்
தனுசு
மகரம்
கும்பம்
மீனம்
கிரக காரகத்துவங்கள் (Click Buttons)
சூரியன்
சந்திரன்
செவ்வாய்
புதன்
குரு
சுக்கிரன்
சனி
ராகு
இடம் Chennai
நேரம் 29-09-2023 01:52:00
தமிழ் மாதம் புரட்டாசி - 12
கிழமை வெள்ளி
ராசி மீனம்
லக்னம் கடகம்
நட்சத்திரம் உத்திரட்டாதி - 1
திதி பொளர்ணமி
கரணம் பத்தரை
யோகம் விருத்தி
சூரிய உதயம் 05:58
சூரிய அஸ்தமனம் 18:00
உதயம் 28 மேஷம்
ஆருடம் 12 கும்பம்
கவிப்பு 18 கடகம்
ராகு காலம் 10:30 AM - 12:00 PM
எமகண்டம் 3:00 PM - 4:30 PM
குளிகை 7:30 AM to 9:00 AM
கௌரி பஞ்சாங்கம்

உதயத்தின் வலிமை அறிதல்

உதயம் நிற்கும் ராசி மேஷம்
உதயத்தில் நிற்கும் ஜாம கிரகம் / டிகிரி சந்
34.0
உதயத்தில் நிற்கும் ஜாம கிரகம் நட்சத்திரம் கார்த்திகை
உதயத்தில் நிற்கும் ஜாம கிரகதின் நிலை மேஷம் - சந்திரன் - சமம்
உதயத்தில் ஆருடம் உள்ளதா? ஆருடம் இல்லை
உதயத்தில் கவிப்பு உள்ளதா? கவிப்பு இல்லை (நன்று)
உதயத்தில் உள்கட்டத்தில் மாந்தி உள்ளதா? மாந்தி இல்லை (நன்று)
உதயத்தில் உள்கட்டத்தில் ராகு உள்ளதா? ராகு உள்ளது (கெட்டது)
உதயத்தில் உள்கட்டத்தில் கேது உள்ளதா? கேது இல்லை (நன்று)
உதயத்தில் உள்கட்டத்தில் சனி உள்ளதா? சனி இல்லை (நன்று)
உதயத்தில் ஜமாகிரகம் பாம்பு உள்ளதா? பாம்பு இல்லை (நன்று)
உதயத்தில் ஜமாகிரகம் சனி உள்ளதா? சனி இல்லை (நன்று)
உதயம் நிற்கும் ராசியின் அதிபதி மேஷம் - செவ்வாய்
உதய ராசி அதிபதி ஜாம கிரகம் நிற்கும் வீடு தனுசு
உதய ராசி அதிபதி ஜாம கிரகத்தின் நிலை தனுசு - செவ்வாய் - நட்பு
உதய ராசி அதிபதியுடன் உள்கட்டத்தில் மாந்தி உள்ளதா? மாந்தி இல்லை (நன்று)
உதய ராசி அதிபதியுடன் உள்கட்டத்தில் ராகு உள்ளதா? ராகு இல்லை (நன்று)
உதய ராசி அதிபதியுடன் உள்கட்டத்தில் கேது உள்ளதா? கேது இல்லை (நன்று)
உதய ராசி அதிபதியுடன் உள்கட்டத்தில் சனி உள்ளதா? சனி இல்லை (நன்று)
உதய ராசி அதிபதியுடன் ஜமாகிரகம் பாம்பு உள்ளதா? பாம்பு இல்லை (நன்று)
உதய ராசி அதிபதியுடன் ஜமாகிரகம் சனி உள்ளதா? சனி இல்லை (நன்று)12 பாவ அதிபதிகள் உதயத்தை கடக்கும் காலம்

உதயாதிபதி உதயத்தை கடக்கும் காலம் உதயம் இருக்கும் டிகிரி 28 (மேஷம் - 28 ) - MESHAM

உதயாதிபதி செவ்வாய் இருக்கும் டிகிரி 259.0

உதயாதிபதி செவ்வாய் இருக்கும் நட்சத்திரம் பூராடம்

இடைப்பட்ட தூரம் டிகிரியில் 231

231 * 0.034 = 7.854 நாட்கள்

செவ்வாய் 07-10-2023 அன்று உதயத்தை கடப்பார்

இரண்டாம் அதிபதி உதயத்தை கடக்கும் காலம் Second House : RISHABAM

உதயம் இருக்கும் டிகிரி 28

இரண்டாம் அதிபதி SUKRAN இருக்கும் டிகிரி 124.0

இரண்டாம் அதிபதி SUKRAN இருக்கும் நட்சத்திரம் மகம்

இடைப்பட்ட தூரம் டிகிரியில் 96

96 * 0.5 = 48 நாட்கள்

SUKRAN 16-11-2023 அன்று உதயத்தை கடப்பார்

மூன்றாம் அதிபதி உதயத்தை கடக்கும் காலம் Third House : MITHUNAM

உதயம் இருக்கும் டிகிரி 28

மூன்றாம் அதிபதி BHUDHAN இருக்கும் டிகிரி 169.0

மூன்றாம் அதிபதி BHUDHAN இருக்கும் நட்சத்திரம் ஹஸ்தம்

இடைப்பட்ட தூரம் டிகிரியில் 141

141 * 2 = 282 நாட்கள்

BHUDHAN 07-07-2024 அன்று உதயத்தை கடப்பார்

நான்காம் அதிபதி உதயத்தை கடக்கும் காலம் Fourth House : KADAGAM

உதயம் இருக்கும் டிகிரி 28

நான்காம் அதிபதி CHANDRAN இருக்கும் டிகிரி 34.0

நான்காம் அதிபதி CHANDRAN இருக்கும் நட்சத்திரம் கார்த்திகை

இடைப்பட்ட தூரம் டிகிரியில் 6

6 * 3 = 18 நிமிடங்கள்

CHANDRAN 0:18 மணி / நிமிடங்களில் உதயத்தை கடப்பார்

ஐந்தாம் அதிபதி உதயத்தை கடக்கும் காலம் Fifth House : SIMMAM

உதயம் இருக்கும் டிகிரி 28

ஐந்தாம் அதிபதி SOORIYAN இருக்கும் டிகிரி 304.0

ஐந்தாம் அதிபதி SOORIYAN இருக்கும் நட்சத்திரம் அவிட்டம்

இடைப்பட்ட தூரம் டிகிரியில் 276

276 * 6 = 1656 நாட்கள்

SOORIYAN 11-04-2028 அன்று உதயத்தை கடப்பார்

ஆறாம் அதிபதி உதயத்தை கடக்கும் காலம் Sixth House : KANNI

உதயம் இருக்கும் டிகிரி 28

ஆறாம் அதிபதி BHUDHAN இருக்கும் டிகிரி 169.0

ஆறாம் அதிபதி BHUDHAN இருக்கும் நட்சத்திரம் ஹஸ்தம்

இடைப்பட்ட தூரம் டிகிரியில் 141

141 * 2 = 282 நாட்கள்

BHUDHAN 07-07-2024 அன்று உதயத்தை கடப்பார்

ஏழாம் அதிபதி உதயத்தை கடக்கும் காலம் Seventh House : THULAM

உதயம் இருக்கும் டிகிரி 28

ஏழாம் அதிபதி SUKRAN இருக்கும் டிகிரி 124.0

ஏழாம் அதிபதி SUKRAN இருக்கும் நட்சத்திரம் மகம்

இடைப்பட்ட தூரம் டிகிரியில் 96

96 * 0.5 = 48 நாட்கள்

SUKRAN 16-11-2023 அன்று உதயத்தை கடப்பார்

எட்டாம் அதிபதி உதயத்தை கடக்கும் காலம் Eighth House : VIRUCHIGAM

உதயம் இருக்கும் டிகிரி 28

எட்டாம் அதிபதி SEVVAI இருக்கும் டிகிரி 259.0

எட்டாம் அதிபதி SEVVAI இருக்கும் நட்சத்திரம் பூராடம்

இடைப்பட்ட தூரம் டிகிரியில் 231

231 * 0.034 = 7.854 நாட்கள்

SEVVAI 07-10-2023 அன்று உதயத்தை கடப்பார்

ஒன்பதாம் அதிபதி உதயத்தை கடக்கும் காலம் Ninth House : DHANUSU

உதயம் இருக்கும் டிகிரி 28

ஒன்பதாம் அதிபதி GURU இருக்கும் டிகிரி 214.0

ஒன்பதாம் அதிபதி GURU இருக்கும் நட்சத்திரம் அனுஷம்

இடைப்பட்ட தூரம் டிகிரியில் 186

186 * 1 = 186 நாட்கள்

GURU 02-04-2024 அன்று உதயத்தை கடப்பார்

பத்தாம் அதிபதி உதயத்தை கடக்கும் காலம் Tenth House : MAGARAM

உதயம் இருக்கும் டிகிரி 28

பத்தாம் அதிபதி SANI இருக்கும் டிகிரி 79.0

பத்தாம் அதிபதி SANI இருக்கும் நட்சத்திரம் திருவாதிரை

இடைப்பட்ட தூரம் டிகிரியில் 51

51 * 12 = 612 நாட்கள்

SANI 02-06-2025 அன்று உதயத்தை கடப்பார்

பதினொன்றாம் அதிபதி உதயத்தை கடக்கும் காலம் Eleventh House : KUMBAM

உதயம் இருக்கும் டிகிரி 28

பதினொன்றாம் அதிபதி SANI இருக்கும் டிகிரி 79.0

பதினொன்றாம் அதிபதி SANI இருக்கும் நட்சத்திரம் திருவாதிரை

இடைப்பட்ட தூரம் டிகிரியில் 51

51 * 12 = 612 நாட்கள்

SANI 02-06-2025 அன்று உதயத்தை கடப்பார்

பன்னிரெண்டாம் அதிபதி உதயத்தை கடக்கும் காலம் Twelveth House : MEENAM

உதயம் இருக்கும் டிகிரி 28

பன்னிரெண்டாம் அதிபதி GURU இருக்கும் டிகிரி 214.0

பன்னிரெண்டாம் அதிபதி GURU இருக்கும் நட்சத்திரம் அனுஷம்

இடைப்பட்ட தூரம் டிகிரியில் 186

186 * 1 = 186 நாட்கள்

GURU 02-04-2024 அன்று உதயத்தை கடப்பார்
ஆருடத்தின் வலிமை அறிதல்

ஆருடம் நிற்கும் ராசி கும்பம்
ஆரூடத்தில் நிற்கும் ஜாம கிரகம் / டிகிரி ஸ்திர ராசியில் உள்ளது. அங்கு ஜாம கிரகம் நிற்காது
ஆரூடத்தில் நிற்கும் ஜாம கிரகம் நட்சத்திரம் ஸ்திர ராசியில் உள்ளது. அங்கு ஜாம கிரகம் நிற்காது
ஆரூடத்தில் நிற்கும் ஜாம கிரகதின் நிலை கும்பம் - சூரியன் - பகை
ஆரூடத்தில் உதயம் உள்ளதா? உதயம் இல்லை
ஆரூடத்தில் கவிப்பு உள்ளதா? கவிப்பு இல்லை (நன்று)
ஆரூடத்தில் உள்கட்டத்தில் மாந்தி உள்ளதா? மாந்தி இல்லை (நன்று)
ஆரூடத்தில் உள்கட்டத்தில் ராகு உள்ளதா? ராகு இல்லை (நன்று)
ஆரூடத்தில் உள்கட்டத்தில் கேது உள்ளதா? கேது இல்லை (நன்று)
ஆரூடத்தில் உள்கட்டத்தில் சனி உள்ளதா? சனி உள்ளது (கெட்டது)
ஆரூடத்தில் ஜமாகிரகம் பாம்பு உள்ளதா? பாம்பு இல்லை (நன்று)
ஆரூடத்தில் ஜமாகிரகம் சனி உள்ளதா? சனி இல்லை (நன்று)
ஆருடம் நிற்கும் ராசியின் அதிபதி கும்பம் - சனி
ஆருட ராசி அதிபதி ஜாம கிரகம் நிற்கும் வீடு மிதுனம்
ஆருட ராசி அதிபதி ஜாம கிரகத்தின் நிலை மிதுனம் - சனி - நட்பு
ஆருட ராசி அதிபதியுடன் உள்கட்டத்தில் மாந்தி உள்ளதா? மாந்தி இல்லை (நன்று)
ஆருட ராசி அதிபதியுடன் உள்கட்டத்தில் ராகு உள்ளதா? ராகு இல்லை (நன்று)
ஆருட ராசி அதிபதியுடன் உள்கட்டத்தில் கேது உள்ளதா? கேது இல்லை (நன்று)
ஆருட ராசி அதிபதியுடன் உள்கட்டத்தில் சனி உள்ளதா? சனி இல்லை (நன்று)கவிப்பின் வலிமை அறிதல்

கவிப்பு நிற்கும் ராசி கடகம்
கவிப்பில் நிற்கும் ஜாம கிரகம் / டிகிரி சுக்
124.0
கவிப்பில் நிற்கும் ஜாம கிரகம் நட்சத்திரம் மகம்
கவிப்பில் நிற்கும் ஜாம கிரகதின் நிலை கடகம் - சுக்ரன் - பகை
கவிப்பில் உதயம் உள்ளதா? உதயம் இல்லை
கவிப்பில் ஆருடம் உள்ளதா? ஆருடம் இல்லை
கவிப்பில் உள்கட்டத்தில் மாந்தி உள்ளதா? மாந்தி இல்லை (நன்று)
கவிப்பில் உள்கட்டத்தில் ராகு உள்ளதா? ராகு இல்லை (நன்று)
கவிப்பில் உள்கட்டத்தில் கேது உள்ளதா? கேது இல்லை (நன்று)
கவிப்பில் உள்கட்டத்தில் சனி உள்ளதா? சனி இல்லை (நன்று)
கவிப்பில் ஜமாகிரகம் பாம்பு உள்ளதா? பாம்பு இல்லை (நன்று)
கவிப்பில் ஜமாகிரகம் சனி உள்ளதா? சனி இல்லை (நன்று)
கவிப்பு நிற்கும் ராசியின் அதிபதி கடகம் - சந்திரன்
கவிப்பு ராசி அதிபதி ஜாம கிரகம் நிற்கும் வீடு மேஷம்
கவிப்பு ராசி அதிபதி ஜாம கிரகத்தின் நிலை மேஷம் - சந்திரன் - சமம்
கவிப்பு ராசி அதிபதியுடன் உள்கட்டத்தில் மாந்தி உள்ளதா? மாந்தி இல்லை (நன்று)
கவிப்பு ராசி அதிபதியுடன் உள்கட்டத்தில் ராகு உள்ளதா? ராகு உள்ளது (கெட்டது)
கவிப்பு ராசி அதிபதியுடன் உள்கட்டத்தில் கேது உள்ளதா? கேது இல்லை (நன்று)
கவிப்பு ராசி அதிபதியுடன் உள்கட்டத்தில் சனி உள்ளதா? சனி இல்லை (நன்று)பிரச்சனை எப்போது மறையும்

உதயாதிபதி ஆரூடத்தை கடக்கும் காலம் ஆருடம் இருக்கும் டிகிரி 312

உதயாதிபதி செவ்வாய் இருக்கும் டிகிரி 259.0

உதயாதிபதி செவ்வாய் இருக்கும் நட்சத்திரம் பூராடம்

இடைப்பட்ட தூரம் டிகிரியில் 307

307 * 0.034 = 10.438 நாட்கள்

செவ்வாய் 09-10-2023 அன்று ஆரூடத்தை கடப்பார்

உதயாதிபதி கவிப்பை கடக்கும் காலம் கவிப்பு இருக்கும் டிகிரி 108

உதயாதிபதி செவ்வாய் இருக்கும் டிகிரி 259.0

உதயாதிபதி செவ்வாய் இருக்கும் நட்சத்திரம் பூராடம்

இடைப்பட்ட தூரம் டிகிரியில் 151

151 * 0.034 = 5.134 நாட்கள்

செவ்வாய் 04-10-2023 அன்று கவிப்பை கடப்பார்
சூட்சும ராசி

சூட்சும ராசி கண்டுபிடிக்கும் முறை
1. ஆருட அதிபதி யார் என்று பார்க்க வேண்டும்
2 அந்த ஆருட அதிபதி இருக்கும் இடத்தை உதயத்தில் இருந்து என்ன வேண்டும்
3. எண்ணி வந்த தொகையை ஆருட அதிபதி நிற்கும் இடதில் இருந்து எண்ணி வரும் இடமே சூட்சும ராசி
4. உதயாதிபதி, ஆருடாதிபதி, சந்திரன், சூரியன் முதலானோர் சூட்சும ராசியை தொடும் காலம் சம்பவம் நிகழும்

சூட்சும ராசி Udayam - MESHAM, Aarudam - KUMBAM, Aarida Athipathi - SANI, Aaruda Athipathi Stand in - MITHUNAM

சூட்சும ராசி - SIMMAM12 பாவங்களில் மற்றும் அவற்றில் அமர்ந்துள்ள கிரகங்களின் ராசி கதிர்கள்

மேஷம்
மேஷத்தின் ரசிக்கதிர்கள் : 7

மேஷத்தில் உள்ள ஜமாகிரகம் : CHANDRAN - 21

மேஷத்தில் உள்ள உள்கட்ட கிரகங்கள் :

GURU - 10
RAGHU - 4

மொத்த கதிர்கள் மதிப்பு : 42

ரிஷபம்
ரிஷபத்தின் ரசிக்கதிர்கள் : 8

ரிஷபத்தில் உள்ள ஜமாகிரகம் : ஜமாகிரகம் நிற்காது

ரிஷபத்தில் உள்ள உள்கட்ட கிரகங்கள் :


மொத்த கதிர்கள் மதிப்பு : 8

மிதுனம்
மிதுனத்தின் ரசிக்கதிர்கள் : 5

மிதுனத்தில் உள்ள ஜமாகிரகம் : SANI - 4

மிதுனத்தில் உள்ள உள்கட்ட கிரகங்கள் :


மொத்த கதிர்கள் மதிப்பு : 9

கடகம்
கடகத்தின் ரசிக்கதிர்கள் : 3

கடகத்தில் உள்ள ஜமாகிரகம் : SUKRAN - 20

கடகத்தில் உள்ள உள்கட்ட கிரகங்கள் :

VENUS - 20

மொத்த கதிர்கள் மதிப்பு : 43

சிம்மம்
சிம்மத்தின் ரசிக்கதிர்கள் : 7

சிம்மத்தில் உள்ள ஜமாகிரகம் : ஜமாகிரகம் நிற்காது

சிம்மத்தில் உள்ள உள்கட்ட கிரகங்கள் :

MERCURY - 16

மொத்த கதிர்கள் மதிப்பு : 23

கன்னி
கன்னியின் ரசிக்கதிர்கள் : 11

கன்னியில் உள்ள ஜமாகிரகம் : BHUDHAN - 16

கன்னியில் உள்ள உள்கட்ட கிரகங்கள் :

SUN - 5
MARS - 8

மொத்த கதிர்கள் மதிப்பு : 40

துலாம்
துலாமின் ரசிக்கதிர்கள் : 2

துலாத்தில் உள்ள ஜமாகிரகம் : GURU - 10

துலாத்தில் உள்ள உள்கட்ட கிரகங்கள் :

KETHU - 4

மொத்த கதிர்கள் மதிப்பு : 16

விருச்சிகம்
விருச்சிகத்தின் ரசிக்கதிர்கள் : 4

விருச்சிகத்தில் உள்ள ஜமாகிரகம் : ஜமாகிரகம் நிற்காது

விருச்சிகத்தில் உள்ள உள்கட்ட கிரகங்கள் :


மொத்த கதிர்கள் மதிப்பு : 4

தனுசு
தனுசின் ரசிக்கதிர்கள் : 6

தனுசில் உள்ள ஜமாகிரகம் : SEVVAI - 8

தனுசில் உள்ள உள்கட்ட கிரகங்கள் :


மொத்த கதிர்கள் மதிப்பு : 14

மகரம்
மகரத்தின் ரசிக்கதிர்கள் : 8

மகரத்தில் உள்ள ஜமாகிரகம் : SOORIYAN - 5

மகரத்தில் உள்ள உள்கட்ட கிரகங்கள் :


மொத்த கதிர்கள் மதிப்பு : 13

கும்பம்
கும்பத்தின் ரசிக்கதிர்கள் : 8

கும்பத்தில் உள்ள ஜமாகிரகம் : ஜமாகிரகம் நிற்காது

கும்பத்தில் உள்ள உள்கட்ட கிரகங்கள் :

SATURN - 4

மொத்த கதிர்கள் மதிப்பு : 12

மீனம்
மீனத்தின் ரசிக்கதிர்கள் : 27

மீனத்தில் உள்ள ஜமாகிரகம் : RAGHU - 4

மீனத்தில் உள்ள உள்கட்ட கிரகங்கள் :

MOON - 21

மொத்த கதிர்கள் மதிப்பு : 52
கிரகம் தீர்காம்சம் ராசி ராசி டிகிரி நட்சத்திரம் / பாதம் நட்சத்திர அதிபதி நிலை பார்வை
சூரியன்161:15:54கன்னி11:15:54ஹஸ்தம் - 1சந்திரன்சமம்9 ஆம் வீடு
சந்திரன்333:22:50மீனம்03:22:50உத்திரட்டாதி - 1சனிசமம்3 ஆம் வீடு
புதன்145:29:5சிம்மம்25:29:05பூரம் - 4சுக்ரன்நட்பு8 ஆம் வீடு
சுக்ரன்117:51:0கடகம்27:51:00ஆயில்யம் - 4புதன்பகை7 ஆம் வீடு
செவ்வாய்176:53:12கன்னி26:53:12சித்திரை - 2செவ்வாய்பகை6,9,10 ஆம் வீடுகள்
குரு20:25:21மேஷம்20:25:21பரணி -3சுக்ரன்நட்பு2,4,6 ஆம் வீடுகள்
சனி307:24:23கும்பம்07:24:23சதயம் - 1ராகுஆட்சி10,2,5 ஆம் வீடுகள்
ராகு0:44:7மேஷம்00:44:07அஸ்வினி - 1கேது - -
கேது180:44:7துலாம்00:44:07சித்திரை - 3செவ்வாய் - -
லக்னம்101:20:53கடகம்11:20:53பூசம் - 3சனி - -


ஜாமக்கோள் ஆருடம் என்றால் என்ன?


பிரபஞ்சத்திடம் நீங்கள் கேட்கும் எல்லா கேள்விகளுக்கும் நிச்சயம் பதில் உண்டு. உங்கள் கேள்விகளுக்கு பிரபஞ்சம் தரும் பதிலை புரிந்து கொள்ள உதவும் ஒரு வழிமுறையே ஜாமக்கோள் ஆருடம்.

உதயம் : ஜாதகர், கேள்வியாளர். ஒரு மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை ராசி மாறும்.

ஆருடம் : ஜாதகர் கேட்கும் கேள்வி அல்லது ஜாதகர் மனதில் இருக்கும் கேள்வி. ஐந்து நிமிடத்திற்கு ஒருமுறை ராசி மாறும்.

கவிப்பு : கேள்வியாளர் மற்றும் கேள்விக்குள் மறைந்து இருக்கும் ரகசியம். ஐந்து நிமிடத்திற்கு ஒருமுறை ஆருடம் மற்றும் உதயத்திற்கு ஏற்ப ராசி மாறும்.

ஜாமகிரகம் : வெளிவட்டத்தில் எதிர் கடிகார சுற்று முறையில் ஒன்றரை மணி நேரத்திற்கு ஒருமுறை ராசி மாறும். ஸ்திர ராசிகளில் அமராது. உதயம், ஆருடம், கவிப்பு ஆகியனவற்றிக்கு தேவையான குறி காட்டும்.


உதயம்


இந்த ஆருடத்திற்கான உதயம் மேஷம் ஆகும்

உதயம் கணித்தது இருக்கும் விதம் இங்கு விளக்கப்பட்டு இருக்கின்றது.

சித்திரை மாதத்தில் சூரியன் மேஷத்தில் இருக்கும் பொழுது காலை சூரிய உதயத்தில் உதயமானது மேஷத்தில் இருக்கும். அடுத்து உதயம் ஆனது ரிஷபம், மிதுனம் என்று ஒரு மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை ராசிகள் மாறி செல்லும்.

வைகாசி மாதத்தில் சூரியன் ரிஷபத்தில் இருக்கும் பொழுது சூரிய உதயத்தில் உதயமானது ரிஷபத்தில் இருக்கும். அடுத்து உதயம் ஆனது மிதுனம், கடகம் என்று ஒரு மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை ராசிகள் மாறி செல்லும்.

இதுபோலவே ஒவ்வொரு தமிழ் மாதமும் சூரியன் இருக்கும் ராசியில், சூரிய உதயத்தின் பொது உதயம் அமரும்

ஜாமக்கோள் பார்க்கும் இந்த நாளில் சூரியன் புரட்டாசி மாதத்தில் 12 ஆம் தேதியில் இருக்கின்றார். இந்த தமிழ் தேதியை 2 ஆல் பெருக்க வேண்டும். பெருக்கி வந்த தொகை 24 ஆகும். இதனை இந்த நாளின் பகல் பொழுதின் ஒரு மணி நேரமான 60 நிமிடங்கள் அளவில் இருந்து கழிக்க வேண்டும். கழித்து வரும் அளவு 36 நிமிடங்கள் ஆகும். இதனை சூரிய உதயமான 05:58 உடன் கூட்ட வேண்டும். அதாவது சூரிய உதயம் 05:58 மணி முதல் 06:34 மணி வரை காலை முதல் உதயம் ஆனது கன்னி ராசியில் இருக்கும்.

ஜாமக்கோள் பார்க்கும் நேரம் 29-09-2023 01:52:00
சூரிய உதயம் 05:58
சூரிய அஸ்தமனம்18:00
சூரிய அஸ்தமனத்தில் இருந்து, சூரிய உதயத்தை கழித்து பெறப்பட்ட பகல்பொழுது மொத்த நேரம் (தினமானம்)1
இரவு பொழுது. மொத்த நேரம் 1
மொத்த பகல் பொழுதை 12 ஆல் வகுத்து கிடைக்கும் ஒரு பகல் உதயத்திற்கான கால அளவு 60.17
மொத்த இரவு பொழுதை 12 ஆல் வகுத்து கிடைக்கும் ஒரு இரவு உதயத்திற்கான கால அளவு 59.83

உதயம்FromTo
சூரிய உதயத்திற்கு முன் இரவு கும்பம்28-09-2023 22:56:5028-09-2023 23:57:00
சூரிய உதயத்திற்கு முன் இரவு மீனம்28-09-2023 23:57:0029-09-2023 00:57:10
சூரிய உதயத்திற்கு முன் இரவு மேஷம்29-09-2023 00:57:1029-09-2023 01:57:20
சூரிய உதயத்திற்கு முன் இரவு ரிஷபம்29-09-2023 01:57:2029-09-2023 02:57:30
சூரிய உதயத்திற்கு முன் இரவு மிதுனம்29-09-2023 02:57:3029-09-2023 03:57:40
சூரிய உதயத்திற்கு முன் இரவு கடகம்29-09-2023 03:57:4029-09-2023 04:57:50
சூரிய உதயத்திற்கு முன் இரவு சிம்மம்29-09-2023 04:57:5029-09-2023 05:58:00
சூரிய உதயம்
பகல் முதல் உதயம் கன்னி
29-09-2023 05:58:0029-09-2023 06:34:00
பகல் இரண்டாம் உதயம் துலாம் 29-09-2023 06:34:0029-09-2023 07:34:10
பகல் மூன்றாம் உதயம் விருச்சிகம்29-09-2023 07:34:1029-09-2023 08:34:20
பகல் நான்காம் உதயம் தனுசு29-09-2023 08:34:2029-09-2023 09:34:30
பகல் ஐந்தாம் உதயம் மகரம்29-09-2023 09:34:3029-09-2023 10:34:40
பகல் ஆறாம் உதயம் கும்பம்29-09-2023 10:34:4029-09-2023 11:34:50
பகல் ஏழாம் உதயம் மீனம்29-09-2023 11:34:5029-09-2023 12:35:00
பகல் எட்டாம் உதயம் மேஷம்29-09-2023 12:35:0029-09-2023 13:35:10
பகல் ஒன்பதாம் உதயம் ரிஷபம்29-09-2023 13:35:1029-09-2023 14:35:20
பகல் பத்தாம் உதயம் மிதுனம்29-09-2023 14:35:2029-09-2023 15:35:30
பகல் பதினொன்றாம் உதயம் கடகம்29-09-2023 15:35:3029-09-2023 16:35:40
பகல் பனிரெண்டாம் உதயம் சிம்மம்29-09-2023 16:35:4029-09-2023 17:35:50
இரவு முதல் உதயம் கன்னி29-09-2023 17:35:5029-09-2023 18:35:40
இரவு இரண்டாம் உதயம் துலாம்29-09-2023 18:35:4029-09-2023 19:35:30
இரவு மூன்றாம் உதயம் விருச்சிகம்29-09-2023 19:35:3029-09-2023 20:35:20
இரவு நான்காம் உதயம் தனுசு29-09-2023 20:35:2029-09-2023 21:35:10
இரவு ஐந்தாம் உதயம் மகரம்29-09-2023 21:35:1029-09-2023 22:35:00
இரவு ஆறாம் உதயம் கும்பம்29-09-2023 22:35:0029-09-2023 23:34:50
இரவு ஏழாம் உதயம் மீனம்29-09-2023 23:34:5030-09-2023 00:34:40
இரவு எட்டாம் உதயம் மேஷம்30-09-2023 00:34:4030-09-2023 01:34:30
இரவு ஒன்பதாம் உதயம் ரிஷபம்30-09-2023 01:34:3030-09-2023 02:34:20
இரவு பத்தாம் உதயம் மிதுனம்30-09-2023 02:34:2030-09-2023 03:34:10
இரவு பதினொன்றாம் உதயம் கடகம்30-09-2023 03:34:1030-09-2023 04:34:00
இரவு பனிரெண்டாம் உதயம் சிம்மம்30-09-2023 04:34:0030-09-2023 05:57:50

ஆருடம்


ஆருடம் என்பது 5 நிமிடத்திற்கு ஒரு முறை, ஒரு ராசி மாறக்கூடியது. ஒரு மணி நேரத்தில் மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிகளை கடந்து விடும். ஜாமக்கோள் பார்க்கும் பொழுது இருக்கும் நிமிடத்திற்கு ஏற்ப பின்வரும் ராசிகளில் ஆருடம் இருக்கும்.

நிமிடம் ராசி
0-5மேஷம்
5-10ரிஷபம்
10-15மிதுனம்
15-20கடகம்
20-25சிம்மம்
25-30கன்னி
30-35துலாம்
35-40விருச்சிகம்
40-45தனுசு
45-50மகரம்
50-55கும்பம்
55-60மீனம்

இந்த ஜாமக்கோளிற்கான, ஆருடம் கும்பம் ராசியில் உள்ளது,


கவிப்பு


ஜாமக்கோளில் ராசி மண்டலம் மூன்று வீதிகளாக பிரிக்கப்பட்டு இருக்கின்றது. அவை முறையே மேஷ வீதி, ரிஷப வீதி, மிதுன வீதி என்று அழைக்கப்படுகின்றது. கவிப்பு கண்டுபிடிக்க முதலில் எந்த வீதியில் சூரியன் உள்ளார் என்று எடுத்து வைத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

மேஷ வீதி - ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம் ஆகிய நான்கு ராசிகளில் சூரியன் இருக்கும் போது அவர் மேஷ வீதியில் சஞ்சாரம் செய்கின்றார் என்று கொள்ள வேண்டும்

ரிஷப வீதி - மீனம், மேஷம், துலாம், கன்னி ஆகிய நான்கு ராசிகளில் சூரியன் இருக்கும் போது அவர் ரிஷப வீதியில் சஞ்சாரம் செய்கின்றார் என்று கொள்ள வேண்டும்

மிதுன வீதி - விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் ஆகிய ராசிகளில் சூரியன் இருக்கும் போது அவர் மிதுன வீதியில் சஞ்சாரம் செய்கின்றார் என்று கொள்ள வேண்டும்

சூரியன் இப்போது கன்னி ராசியில் உள்ளார். எனவே இது ரிஷபம் வீதியாகும்

இப்பொழுது கவிப்பு கண்டு பிடிக்க ஆரூடத்தில் இருந்து ரிஷபம் ராசி வரை என்ன வேண்டும். எண்ணி வந்த தொகையை, உதயத்தில் இருந்து எண்ணி வந்த ராசியில் போட வேண்டும்.

இந்த ஆருடத்திற்கான கவிப்பு கடகம் ஆகும்

புதிய ஜாமக்கோள் ஆருடம் உருவாக்க இங்கு தேதி, நேரம் மற்றும் இடத்தை தேர்ந்து எடுங்கள்.

கால நிர்ணயம் செய்ய பயன்படும் விதிகள்


சந்திரன் நிற்கும் ராசியில் இருந்து உதய ராசி வரை எண்ணிக்கண்ட தொகையை நாளாக கொள்ள வேண்டும்

சந்திரன் நின்ற நட்சத்திரத்தில் இருந்து உதயம் எந்த நட்சத்திரத்தில் விழுகின்றது என்று பார்த்து கணக்கிடலாம்

சந்திரன் ராசி அதிபதிக்கும், உதயாதிபன் நிற்கும் ராசி அதிபதிக்கும் உள்ள ராசிகளை எண்ணி நாளை கணக்கிடலாம்

சந்திரன் எந்த நவாம்ச ராசியில் நிற்கின்றாரோ, அதிலிருந்து உதயம் வரை கணக்கிடலாம்


சுருங்க கூறின்


ராசி முதல் ராசி

நட்சத்திரம் முதல் நட்சத்திரம்

ராசி அதிபதி முதல் உதயராசி அதிபதி

சந்திர நவாம்ச அதிபதி முதல் உதயம்பிரச்சனை எப்போது தீரும்


உதையாதிபதி கவிப்பை தாண்டும் வரை பிரச்சனைகள் இருக்கும்

ஆருட அதிபதி உதையத்தை தாண்டும் வரை பிரச்சனைகள் இருக்கும்கிரகங்களின் கால நிர்ணயம்


சனி - ஒரு ஆண்டு

பாம்பு - ஒரு ஆண்டு

சூரியன் - 6 மாதம்

புதன் - 2 மாதம்

குரு - 1 மாதம்

சுக்ரன் - 15 நாட்கள்

செவ்வாய் - 1 நாள்

சந்திரன் - 1 முகூர்த்தம்கிரக கதிர்கள்


சூரியன் - 5

சந்திரன் - 21

செவ்வாய் - 8

புதன் - 16

குரு - 10

சுக்கிரன் - 20

சனி - 4

ராகு - 4

கேது - 4


உச்ச கோள்களுக்கு அவைகளின் கதிர்கள் எவ்வளவோ அத்தனை நாழிகைகள்

ஆட்சி கோள்களுக்கு அவைகளின் கதிர்கள் படி நாட்கள்

நட்பு கோள்களுக்கு அவைகளின் கதிர்கள் படி மாதங்கள்

பகை, நீச்ச கோள்களுக்கு அவைகளின் கதிர்கள் படி வருடங்கள்காரிய சித்தி


பத்துக்குடையவன், லக்கினாதிபன் இவர்கள் லக்கினத்தில் இருந்தாலும்

லக்கினாதிபன், பத்துக்குடையவன் பத்தாம் இடத்தில் இருந்தாலும்

லக்கினத்தை லக்கினாதிபன், 10 ஆம் இடத்தை 10க்கு உடையவன் பார்த்தாலும்

10க்கு உடையவன் லக்கினத்தை அடைந்து லக்கினாதிபதியை பார்த்தாலும்

லக்கினாதிபதி பத்தாம் இடத்தை அடைந்து,10க்கு உடையவனை பார்த்தாலும்

லக்கினாதிபன் 10 ஆம் இடத்தையம், 10க்கு உடையவன் லக்கினத்தை பார்த்தாலும்

10க்கு உடையவன் லக்கினாதிபதியையும், லக்கினாதிபன் 10க்கு உடையவனையும் பார்த்தாலும்

காரிய சித்தி உண்டாகும்ஆருடம் நிற்கும் இடம் எழும் கேள்வி


உதய ராசியில் ஆருடம் வரில் தன கருமம் என்றும்,

இரண்டு ஆருடம் எனில் தன குடும்பம் பற்றியதும்,

மூன்றாம் ராசி ஆருடம் எனில் தன உடன் பிறந்தவர்கள் பற்றிய கேள்வி என்றும்,.

நான்காம் வீடு ஆருடம் எனில் தாய் முதலிய பெண்வழி சுற்றாதார்ர்ர்க்கு கேள்வி என்றும்.,

ஐந்தாம் ராசி ஆருடம் எனில் புத்திரர்களை பற்றிய கேள்வி என்றும்,

ஆறாம் ராசி ஆருடம் எனில் நொய் குறித்த கேள்வி என்றும்,

எட்டாம் ராசி ஆருடமாக வரின், மரணம் பற்றிய கேள்வி என்றும்,

ஒன்பதாம் ராசி ஆருடமாக வரின் தன குருவுக்கு என்றும்,

பத்தாம் ராசி ஆருடமாக வரின், தன ஜீவனம், வேலை குறித்த கேள்வி என்றும்,

பதினொன்றாம் ராசி ஆருடம் என்றால் தனது லாபம் என்றும்,

பன்னிரெண்டாம் வீடு ஆருடமாக வரின் தன்னழிவு பற்றிய கேள்வி என்றும் அறியவேண்டும்.இராசிகளில் கவிப்பு பலன்


உதயத்திற்கு இரண்டு, பனிரெண்டில் கவிப்பு இருப்பின் பகை தீராது என்று கூறுங்கள்

உதயத்திற்கு மூன்று, பதினொன்று கவிப்பு வரும் பொழுது கேட்ட கேள்வி நன்மை ஆகும்

உதயத்திற்கு ஐந்து மற்றும் ஒன்பது கவிப்பு வரின் காணாமல் போனவர்கள் / பொருட்கள் கிடைக்கும். நினைத்தது நடக்கும் என்க

உதயத்திற்கு எட்டு, இரண்டு, ஆறு, பன்னிரண்டு இருப்பின் நல்ல காரியங்கள் நடக்காது என்று கூறுகஉதயக்கோளால் பலன் கானல்


உதயாருடத்தில் செவ்வாய் நிற்கின் கலகமாக தன் காரியம் சிந்தித்தான் என்க.

ராகு நிற்கின் நஞ்சு, பிணி சிந்தித்தான் என்க

சனி நிற்கின் கெடுதி சிந்தித்தான் என்க.

சூரியன் நிற்க அரசாங்கம் நிமிதமாக, தேவதை அதாவது தெய்வம் காரணமாக பயந்து வந்தான் என்க

குரு, வெள்ளி, புதன், சந்திரன் நிக்கின் நல்லது நடக்கும் என்று சொல்லுங்கள்