ஜாமக்கோள் ஆருடம்

புத
35.0சுக்
350.0
புத 22
சுக் 27
ராகு 21

சூரி 8
குரு 27
கவி 0


குரு
80.0செவ் 29
சனி 21


ஜாமக்கோள்

உத 14
செவ்
125.0சனி
305.0

22-04-2024
21:20
சித்திரை-9
Chennai
ஆரு 0சந்
260.0

லக் 20
மா 10

சந் 24
கேது 21
சூரி
170.0


பாம்பு
215.0

 

உத->ஆரு=2 - ஆரு->உத=12

Delay - அதமம்ஆருடம் 2 இடத்தில இருப்பதால் பின்வரும் இனங்களில் இருந்து கேள்விகள் அமைய அதிக வாய்ப்புகள் உண்டு

பாக்கியம்
சிந்தனை
முகம்
குடும்பம்
மனது
போகம்
கல்வி
நினைவு
மந்திரம்
சாத்திரக்கேள்வி
காது
தனம்

ராசி காரகத்துவங்கள் (Click Buttons)
மேஷம்
ரிஷபம்
மிதுனம்
கடகம்
சிம்மம்
கன்னி
துலாம்
விருச்சிகம்
தனுசு
மகரம்
கும்பம்
மீனம்
கிரக காரகத்துவங்கள் (Click Buttons)
சூரியன்
சந்திரன்
செவ்வாய்
புதன்
குரு
சுக்கிரன்
சனி
ராகு
இடம் Chennai
நேரம் 22-04-2024 21:20:00
தமிழ் மாதம் சித்திரை - 9
கிழமை திங்கள்
ராசி கன்னி
லக்னம் விருச்சிகம்
நட்சத்திரம் சித்திரை - 1
திதி சுக்லபட்சம் சதுர்தசி
கரணம் வணிசை
யோகம் ஹர்ஷணம்
சூரிய உதயம் 05:52
சூரிய அஸ்தமனம் 18:22
உதயம் 14 கடகம்
ஆருடம் 0 சிம்மம்
கவிப்பு 0 மேஷம்
ராகு காலம் 7:30 AM - 9:00 AM
எமகண்டம் 10:30 AM - 12:00 PM
குளிகை 1:30 PM to 3:00 PM
கௌரி பஞ்சாங்கம் உத்தி - நன்று

உதயத்தின் வலிமை அறிதல்

உதயம் நிற்கும் ராசி கடகம்
உதயத்தில் நிற்கும் ஜாம கிரகம் / டிகிரி செவ்
125.0
உதயத்தில் நிற்கும் ஜாம கிரகம் நட்சத்திரம் மகம்
உதயத்தில் நிற்கும் ஜாம கிரகதின் நிலை கடகம் - செவ்வாய் - நீச்சம்
உதயத்தில் ஆருடம் உள்ளதா? ஆருடம் இல்லை
உதயத்தில் கவிப்பு உள்ளதா? கவிப்பு இல்லை (நன்று)
உதயத்தில் உள்கட்டத்தில் மாந்தி உள்ளதா? மாந்தி இல்லை (நன்று)
உதயத்தில் உள்கட்டத்தில் ராகு உள்ளதா? ராகு இல்லை (நன்று)
உதயத்தில் உள்கட்டத்தில் கேது உள்ளதா? கேது இல்லை (நன்று)
உதயத்தில் உள்கட்டத்தில் சனி உள்ளதா? சனி இல்லை (நன்று)
உதயத்தில் ஜமாகிரகம் பாம்பு உள்ளதா? பாம்பு இல்லை (நன்று)
உதயத்தில் ஜமாகிரகம் சனி உள்ளதா? சனி இல்லை (நன்று)
உதயம் நிற்கும் ராசியின் அதிபதி கடகம் - சந்திரன்
உதய ராசி அதிபதி ஜாம கிரகம் நிற்கும் வீடு தனுசு
உதய ராசி அதிபதி ஜாம கிரகத்தின் நிலை தனுசு - சந்திரன் - சமம்
உதய ராசி அதிபதியுடன் உள்கட்டத்தில் மாந்தி உள்ளதா? மாந்தி இல்லை (நன்று)
உதய ராசி அதிபதியுடன் உள்கட்டத்தில் ராகு உள்ளதா? ராகு இல்லை (நன்று)
உதய ராசி அதிபதியுடன் உள்கட்டத்தில் கேது உள்ளதா? கேது இல்லை (நன்று)
உதய ராசி அதிபதியுடன் உள்கட்டத்தில் சனி உள்ளதா? சனி இல்லை (நன்று)
உதய ராசி அதிபதியுடன் ஜமாகிரகம் பாம்பு உள்ளதா? பாம்பு இல்லை (நன்று)
உதய ராசி அதிபதியுடன் ஜமாகிரகம் சனி உள்ளதா? சனி இல்லை (நன்று)12 பாவ அதிபதிகள் உதயத்தை கடக்கும் காலம்

உதயாதிபதி உதயத்தை கடக்கும் காலம் உதயம் இருக்கும் டிகிரி 104 (கடகம் - 14)

உதயாதிபதி சந்திரன் இருக்கும் டிகிரி 260.0

உதயாதிபதி சந்திரன் இருக்கும் நட்சத்திரம் பூராடம்

இடைப்பட்ட தூரம் டிகிரியில் 156

156 * 3 = 468 நிமிடங்கள்

சந்திரன் 7:48 மணி / நிமிடங்களில் உதயத்தை கடப்பார்

இரண்டாம் அதிபதி உதயத்தை கடக்கும் காலம் Second House : SIMMAM

உதயம் இருக்கும் டிகிரி 104

இரண்டாம் அதிபதி SOORIYAN இருக்கும் டிகிரி 170.0

இரண்டாம் அதிபதி SOORIYAN இருக்கும் நட்சத்திரம் ஹஸ்தம்

இடைப்பட்ட தூரம் டிகிரியில் 66

66 * 6 = 396 நாட்கள்

SOORIYAN 23-05-2025 அன்று உதயத்தை கடப்பார்

மூன்றாம் அதிபதி உதயத்தை கடக்கும் காலம் Third House : KANNI

உதயம் இருக்கும் டிகிரி 104

மூன்றாம் அதிபதி BHUDHAN இருக்கும் டிகிரி 35.0

மூன்றாம் அதிபதி BHUDHAN இருக்கும் நட்சத்திரம் கார்த்திகை

இடைப்பட்ட தூரம் டிகிரியில் 291

291 * 2 = 582 நாட்கள்

BHUDHAN 25-11-2025 அன்று உதயத்தை கடப்பார்

நான்காம் அதிபதி உதயத்தை கடக்கும் காலம் Fourth House : THULAM

உதயம் இருக்கும் டிகிரி 104

நான்காம் அதிபதி SUKRAN இருக்கும் டிகிரி 350.0

நான்காம் அதிபதி SUKRAN இருக்கும் நட்சத்திரம் ரேவதி

இடைப்பட்ட தூரம் டிகிரியில் 246

246 * 0.5 = 123 நாட்கள்

SUKRAN 23-08-2024 அன்று உதயத்தை கடப்பார்

ஐந்தாம் அதிபதி உதயத்தை கடக்கும் காலம் Fifth House : VIRUCHIGAM

உதயம் இருக்கும் டிகிரி 104

ஐந்தாம் அதிபதி SEVVAI இருக்கும் டிகிரி 125.0

ஐந்தாம் அதிபதி SEVVAI இருக்கும் நட்சத்திரம் மகம்

இடைப்பட்ட தூரம் டிகிரியில் 21

21 * 0.034 = 0.714 நாட்கள்

SEVVAI 23-04-2024 அன்று உதயத்தை கடப்பார்

ஆறாம் அதிபதி உதயத்தை கடக்கும் காலம் Sixth House : DHANUSU

உதயம் இருக்கும் டிகிரி 104

ஆறாம் அதிபதி GURU இருக்கும் டிகிரி 80.0

ஆறாம் அதிபதி GURU இருக்கும் நட்சத்திரம் திருவாதிரை

இடைப்பட்ட தூரம் டிகிரியில் 336

336 * 1 = 336 நாட்கள்

GURU 24-03-2025 அன்று உதயத்தை கடப்பார்

ஏழாம் அதிபதி உதயத்தை கடக்கும் காலம் Seventh House : MAGARAM

உதயம் இருக்கும் டிகிரி 104

ஏழாம் அதிபதி SANI இருக்கும் டிகிரி 305.0

ஏழாம் அதிபதி SANI இருக்கும் நட்சத்திரம் அவிட்டம்

இடைப்பட்ட தூரம் டிகிரியில் 201

201 * 12 = 2412 நாட்கள்

SANI 29-11-2030 அன்று உதயத்தை கடப்பார்

எட்டாம் அதிபதி உதயத்தை கடக்கும் காலம் Eighth House : KUMBAM

உதயம் இருக்கும் டிகிரி 104

எட்டாம் அதிபதி SANI இருக்கும் டிகிரி 305.0

எட்டாம் அதிபதி SANI இருக்கும் நட்சத்திரம் அவிட்டம்

இடைப்பட்ட தூரம் டிகிரியில் 201

201 * 12 = 2412 நாட்கள்

SANI 29-11-2030 அன்று உதயத்தை கடப்பார்

ஒன்பதாம் அதிபதி உதயத்தை கடக்கும் காலம் Ninth House : MEENAM

உதயம் இருக்கும் டிகிரி 104

ஒன்பதாம் அதிபதி GURU இருக்கும் டிகிரி 80.0

ஒன்பதாம் அதிபதி GURU இருக்கும் நட்சத்திரம் திருவாதிரை

இடைப்பட்ட தூரம் டிகிரியில் 336

336 * 1 = 336 நாட்கள்

GURU 24-03-2025 அன்று உதயத்தை கடப்பார்

பத்தாம் அதிபதி உதயத்தை கடக்கும் காலம் Tenth House : MESHAM

உதயம் இருக்கும் டிகிரி 104

பத்தாம் அதிபதி SEVVAI இருக்கும் டிகிரி 125.0

பத்தாம் அதிபதி SEVVAI இருக்கும் நட்சத்திரம் மகம்

இடைப்பட்ட தூரம் டிகிரியில் 21

21 * 0.034 = 0.714 நாட்கள்

SEVVAI 23-04-2024 அன்று உதயத்தை கடப்பார்

பதினொன்றாம் அதிபதி உதயத்தை கடக்கும் காலம் Eleventh House : RISHABAM

உதயம் இருக்கும் டிகிரி 104

பதினொன்றாம் அதிபதி SUKRAN இருக்கும் டிகிரி 350.0

பதினொன்றாம் அதிபதி SUKRAN இருக்கும் நட்சத்திரம் ரேவதி

இடைப்பட்ட தூரம் டிகிரியில் 246

246 * 0.5 = 123 நாட்கள்

SUKRAN 23-08-2024 அன்று உதயத்தை கடப்பார்

பன்னிரெண்டாம் அதிபதி உதயத்தை கடக்கும் காலம் Twelveth House : MITHUNAM

உதயம் இருக்கும் டிகிரி 104

பன்னிரெண்டாம் அதிபதி BHUDHAN இருக்கும் டிகிரி 35.0

பன்னிரெண்டாம் அதிபதி BHUDHAN இருக்கும் நட்சத்திரம் கார்த்திகை

இடைப்பட்ட தூரம் டிகிரியில் 291

291 * 2 = 582 நாட்கள்

BHUDHAN 25-11-2025 அன்று உதயத்தை கடப்பார்
ஆருடத்தின் வலிமை அறிதல்

ஆருடம் நிற்கும் ராசி சிம்மம்
ஆரூடத்தில் நிற்கும் ஜாம கிரகம் / டிகிரி ஸ்திர ராசியில் உள்ளது. அங்கு ஜாம கிரகம் நிற்காது
ஆரூடத்தில் நிற்கும் ஜாம கிரகம் நட்சத்திரம் ஸ்திர ராசியில் உள்ளது. அங்கு ஜாம கிரகம் நிற்காது
ஆரூடத்தில் நிற்கும் ஜாம கிரகதின் நிலை சிம்மம் - சூரியன் - ஆட்சி
ஆரூடத்தில் உதயம் உள்ளதா? உதயம் இல்லை
ஆரூடத்தில் கவிப்பு உள்ளதா? கவிப்பு இல்லை (நன்று)
ஆரூடத்தில் உள்கட்டத்தில் மாந்தி உள்ளதா? மாந்தி இல்லை (நன்று)
ஆரூடத்தில் உள்கட்டத்தில் ராகு உள்ளதா? ராகு இல்லை (நன்று)
ஆரூடத்தில் உள்கட்டத்தில் கேது உள்ளதா? கேது இல்லை (நன்று)
ஆரூடத்தில் உள்கட்டத்தில் சனி உள்ளதா? சனி இல்லை (நன்று)
ஆரூடத்தில் ஜமாகிரகம் பாம்பு உள்ளதா? பாம்பு இல்லை (நன்று)
ஆரூடத்தில் ஜமாகிரகம் சனி உள்ளதா? சனி இல்லை (நன்று)
ஆருடம் நிற்கும் ராசியின் அதிபதி சிம்மம் - சூரியன்
ஆருட ராசி அதிபதி ஜாம கிரகம் நிற்கும் வீடு கன்னி
ஆருட ராசி அதிபதி ஜாம கிரகத்தின் நிலை கன்னி - சூரியன் - சமம்
ஆருட ராசி அதிபதியுடன் உள்கட்டத்தில் மாந்தி உள்ளதா? மாந்தி இல்லை (நன்று)
ஆருட ராசி அதிபதியுடன் உள்கட்டத்தில் ராகு உள்ளதா? ராகு இல்லை (நன்று)
ஆருட ராசி அதிபதியுடன் உள்கட்டத்தில் கேது உள்ளதா? கேது உள்ளது (கெட்டது)
ஆருட ராசி அதிபதியுடன் உள்கட்டத்தில் சனி உள்ளதா? சனி இல்லை (நன்று)கவிப்பின் வலிமை அறிதல்

கவிப்பு நிற்கும் ராசி மேஷம்
கவிப்பில் நிற்கும் ஜாம கிரகம் / டிகிரி புத
35.0
கவிப்பில் நிற்கும் ஜாம கிரகம் நட்சத்திரம் கார்த்திகை
கவிப்பில் நிற்கும் ஜாம கிரகதின் நிலை மேஷம் - புதன் - சமம்
கவிப்பில் உதயம் உள்ளதா? உதயம் இல்லை
கவிப்பில் ஆருடம் உள்ளதா? ஆருடம் இல்லை
கவிப்பில் உள்கட்டத்தில் மாந்தி உள்ளதா? மாந்தி இல்லை (நன்று)
கவிப்பில் உள்கட்டத்தில் ராகு உள்ளதா? ராகு இல்லை (நன்று)
கவிப்பில் உள்கட்டத்தில் கேது உள்ளதா? கேது இல்லை (நன்று)
கவிப்பில் உள்கட்டத்தில் சனி உள்ளதா? சனி இல்லை (நன்று)
கவிப்பில் ஜமாகிரகம் பாம்பு உள்ளதா? பாம்பு இல்லை (நன்று)
கவிப்பில் ஜமாகிரகம் சனி உள்ளதா? சனி இல்லை (நன்று)
கவிப்பு நிற்கும் ராசியின் அதிபதி மேஷம் - செவ்வாய்
கவிப்பு ராசி அதிபதி ஜாம கிரகம் நிற்கும் வீடு கடகம்
கவிப்பு ராசி அதிபதி ஜாம கிரகத்தின் நிலை கடகம் - செவ்வாய் - நீச்சம்
கவிப்பு ராசி அதிபதியுடன் உள்கட்டத்தில் மாந்தி உள்ளதா? மாந்தி இல்லை (நன்று)
கவிப்பு ராசி அதிபதியுடன் உள்கட்டத்தில் ராகு உள்ளதா? ராகு இல்லை (நன்று)
கவிப்பு ராசி அதிபதியுடன் உள்கட்டத்தில் கேது உள்ளதா? கேது இல்லை (நன்று)
கவிப்பு ராசி அதிபதியுடன் உள்கட்டத்தில் சனி உள்ளதா? சனி இல்லை (நன்று)பிரச்சனை எப்போது மறையும்

உதயாதிபதி ஆரூடத்தை கடக்கும் காலம் ஆருடம் இருக்கும் டிகிரி 120

உதயாதிபதி சந்திரன் இருக்கும் டிகிரி 260.0

உதயாதிபதி சந்திரன் இருக்கும் நட்சத்திரம் பூராடம்

இடைப்பட்ட தூரம் டிகிரியில் 140

140 * 3 = 420 நிமிடங்கள்

சந்திரன் 7:0 மணி / நிமிடங்களில் ஆரூடத்தை கடப்பார்

உதயாதிபதி கவிப்பை கடக்கும் காலம் கவிப்பு இருக்கும் டிகிரி 0

உதயாதிபதி சந்திரன் இருக்கும் டிகிரி 260.0

உதயாதிபதி சந்திரன் இருக்கும் நட்சத்திரம் பூராடம்

இடைப்பட்ட தூரம் டிகிரியில் 260

260 * 3 = 780 நிமிடங்கள்

சந்திரன் 13:0 மணி / நிமிடங்களில் கவிப்பை கடப்பார்
சூட்சும ராசி

சூட்சும ராசி கண்டுபிடிக்கும் முறை
1. ஆருட அதிபதி யார் என்று பார்க்க வேண்டும்
2 அந்த ஆருட அதிபதி இருக்கும் இடத்தை உதயத்தில் இருந்து என்ன வேண்டும்
3. எண்ணி வந்த தொகையை ஆருட அதிபதி நிற்கும் இடதில் இருந்து எண்ணி வரும் இடமே சூட்சும ராசி
4. உதயாதிபதி, ஆருடாதிபதி, சந்திரன், சூரியன் முதலானோர் சூட்சும ராசியை தொடும் காலம் சம்பவம் நிகழும்

சூட்சும ராசி Udayam - KADAGAM, Aarudam - SIMMAM, Aarida Athipathi - SOORIYAN, Aaruda Athipathi Stand in - KANNI

சூட்சும ராசி - VIRUCHIGAM12 பாவங்களில் மற்றும் அவற்றில் அமர்ந்துள்ள கிரகங்களின் ராசி கதிர்கள்

மேஷம்
மேஷத்தின் ரசிக்கதிர்கள் : 7

மேஷத்தில் உள்ள ஜமாகிரகம் : BHUDHAN - 16

மேஷத்தில் உள்ள உள்கட்ட கிரகங்கள் :

SUN - 5
GURU - 10

மொத்த கதிர்கள் மதிப்பு : 38

ரிஷபம்
ரிஷபத்தின் ரசிக்கதிர்கள் : 8

ரிஷபத்தில் உள்ள ஜமாகிரகம் : ஜமாகிரகம் நிற்காது

ரிஷபத்தில் உள்ள உள்கட்ட கிரகங்கள் :


மொத்த கதிர்கள் மதிப்பு : 8

மிதுனம்
மிதுனத்தின் ரசிக்கதிர்கள் : 5

மிதுனத்தில் உள்ள ஜமாகிரகம் : GURU - 10

மிதுனத்தில் உள்ள உள்கட்ட கிரகங்கள் :


மொத்த கதிர்கள் மதிப்பு : 15

கடகம்
கடகத்தின் ரசிக்கதிர்கள் : 3

கடகத்தில் உள்ள ஜமாகிரகம் : SEVVAI - 8

கடகத்தில் உள்ள உள்கட்ட கிரகங்கள் :


மொத்த கதிர்கள் மதிப்பு : 11

சிம்மம்
சிம்மத்தின் ரசிக்கதிர்கள் : 7

சிம்மத்தில் உள்ள ஜமாகிரகம் : ஜமாகிரகம் நிற்காது

சிம்மத்தில் உள்ள உள்கட்ட கிரகங்கள் :


மொத்த கதிர்கள் மதிப்பு : 7

கன்னி
கன்னியின் ரசிக்கதிர்கள் : 11

கன்னியில் உள்ள ஜமாகிரகம் : SOORIYAN - 5

கன்னியில் உள்ள உள்கட்ட கிரகங்கள் :

MOON - 21
KETHU - 4

மொத்த கதிர்கள் மதிப்பு : 41

துலாம்
துலாமின் ரசிக்கதிர்கள் : 2

துலாத்தில் உள்ள ஜமாகிரகம் : RAGHU - 4

துலாத்தில் உள்ள உள்கட்ட கிரகங்கள் :


மொத்த கதிர்கள் மதிப்பு : 6

விருச்சிகம்
விருச்சிகத்தின் ரசிக்கதிர்கள் : 4

விருச்சிகத்தில் உள்ள ஜமாகிரகம் : ஜமாகிரகம் நிற்காது

விருச்சிகத்தில் உள்ள உள்கட்ட கிரகங்கள் :


மொத்த கதிர்கள் மதிப்பு : 4

தனுசு
தனுசின் ரசிக்கதிர்கள் : 6

தனுசில் உள்ள ஜமாகிரகம் : CHANDRAN - 21

தனுசில் உள்ள உள்கட்ட கிரகங்கள் :


மொத்த கதிர்கள் மதிப்பு : 27

மகரம்
மகரத்தின் ரசிக்கதிர்கள் : 8

மகரத்தில் உள்ள ஜமாகிரகம் : SANI - 4

மகரத்தில் உள்ள உள்கட்ட கிரகங்கள் :


மொத்த கதிர்கள் மதிப்பு : 12

கும்பம்
கும்பத்தின் ரசிக்கதிர்கள் : 8

கும்பத்தில் உள்ள ஜமாகிரகம் : ஜமாகிரகம் நிற்காது

கும்பத்தில் உள்ள உள்கட்ட கிரகங்கள் :

MARS - 8
SATURN - 4

மொத்த கதிர்கள் மதிப்பு : 20

மீனம்
மீனத்தின் ரசிக்கதிர்கள் : 27

மீனத்தில் உள்ள ஜமாகிரகம் : SUKRAN - 20

மீனத்தில் உள்ள உள்கட்ட கிரகங்கள் :

MERCURY - 16
VENUS - 20
RAGHU - 4

மொத்த கதிர்கள் மதிப்பு : 87
கிரகம் தீர்காம்சம் ராசி ராசி டிகிரி நட்சத்திரம் / பாதம் நட்சத்திர அதிபதி நிலை பார்வை
சூரியன்8:48:23மேஷம்08:48:23அஸ்வினி - 3கேதுஉச்சம்12 ஆம் வீடு
சந்திரன்174:0:19கன்னி24:00:19சித்திரை - 1செவ்வாய்நட்பு5 ஆம் வீடு
புதன்352:7:53மீனம்22:07:53ரேவதி - 2புதன்நீச்சம்11 ஆம் வீடு
சுக்ரன்357:23:56மீனம்27:23:56ரேவதி - 4புதன்உச்சம்11 ஆம் வீடு
செவ்வாய்329:38:9கும்பம்29:38:09பூரட்டாதி - 3குருசமம்7,10,11 ஆம் வீடுகள்
குரு27:59:35மேஷம்27:59:35கார்த்திகை -1சூரியன்நட்பு10,12,2 ஆம் வீடுகள்
சனி321:40:39கும்பம்21:40:39பூரட்டாதி - 1குருஆட்சி6,10,1 ஆம் வீடுகள்
ராகு351:27:39மீனம்21:27:39ரேவதி - 2புதன் - -
கேது171:27:39கன்னி21:27:39ஹஸ்தம் - 4சந்திரன் - -
லக்னம்230:36:18விருச்சிகம்20:36:18கேட்டை - 2புதன் - -


ஜாமக்கோள் ஆருடம் என்றால் என்ன?


பிரபஞ்சத்திடம் நீங்கள் கேட்கும் எல்லா கேள்விகளுக்கும் நிச்சயம் பதில் உண்டு. உங்கள் கேள்விகளுக்கு பிரபஞ்சம் தரும் பதிலை புரிந்து கொள்ள உதவும் ஒரு வழிமுறையே ஜாமக்கோள் ஆருடம்.

உதயம் : ஜாதகர், கேள்வியாளர். ஒரு மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை ராசி மாறும்.

ஆருடம் : ஜாதகர் கேட்கும் கேள்வி அல்லது ஜாதகர் மனதில் இருக்கும் கேள்வி. ஐந்து நிமிடத்திற்கு ஒருமுறை ராசி மாறும்.

கவிப்பு : கேள்வியாளர் மற்றும் கேள்விக்குள் மறைந்து இருக்கும் ரகசியம். ஐந்து நிமிடத்திற்கு ஒருமுறை ஆருடம் மற்றும் உதயத்திற்கு ஏற்ப ராசி மாறும்.

ஜாமகிரகம் : வெளிவட்டத்தில் எதிர் கடிகார சுற்று முறையில் ஒன்றரை மணி நேரத்திற்கு ஒருமுறை ராசி மாறும். ஸ்திர ராசிகளில் அமராது. உதயம், ஆருடம், கவிப்பு ஆகியனவற்றிக்கு தேவையான குறி காட்டும்.


உதயம்


இந்த ஆருடத்திற்கான உதயம் கடகம் ஆகும்

உதயம் கணித்தது இருக்கும் விதம் இங்கு விளக்கப்பட்டு இருக்கின்றது.

சித்திரை மாதத்தில் சூரியன் மேஷத்தில் இருக்கும் பொழுது காலை சூரிய உதயத்தில் உதயமானது மேஷத்தில் இருக்கும். அடுத்து உதயம் ஆனது ரிஷபம், மிதுனம் என்று ஒரு மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை ராசிகள் மாறி செல்லும்.

வைகாசி மாதத்தில் சூரியன் ரிஷபத்தில் இருக்கும் பொழுது சூரிய உதயத்தில் உதயமானது ரிஷபத்தில் இருக்கும். அடுத்து உதயம் ஆனது மிதுனம், கடகம் என்று ஒரு மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை ராசிகள் மாறி செல்லும்.

இதுபோலவே ஒவ்வொரு தமிழ் மாதமும் சூரியன் இருக்கும் ராசியில், சூரிய உதயத்தின் பொது உதயம் அமரும்

ஜாமக்கோள் பார்க்கும் இந்த நாளில் சூரியன் சித்திரை மாதத்தில் 9 ஆம் தேதியில் இருக்கின்றார். இந்த தமிழ் தேதியை 2 ஆல் பெருக்க வேண்டும். பெருக்கி வந்த தொகை 18 ஆகும். இதனை இந்த நாளின் பகல் பொழுதின் ஒரு மணி நேரமான 63 நிமிடங்கள் அளவில் இருந்து கழிக்க வேண்டும். கழித்து வரும் அளவு 45 நிமிடங்கள் ஆகும். இதனை சூரிய உதயமான 05:52 உடன் கூட்ட வேண்டும். அதாவது சூரிய உதயம் 05:52 மணி முதல் 06:37 மணி வரை காலை முதல் உதயம் ஆனது மேஷம் ராசியில் இருக்கும்.

ஜாமக்கோள் பார்க்கும் நேரம் 22-04-2024 21:20:00
சூரிய உதயம் 05:52
சூரிய அஸ்தமனம்18:22
சூரிய அஸ்தமனத்தில் இருந்து, சூரிய உதயத்தை கழித்து பெறப்பட்ட பகல்பொழுது மொத்த நேரம் (தினமானம்)1.04
இரவு பொழுது. மொத்த நேரம் 0.96
மொத்த பகல் பொழுதை 12 ஆல் வகுத்து கிடைக்கும் ஒரு பகல் உதயத்திற்கான கால அளவு 62.5
மொத்த இரவு பொழுதை 12 ஆல் வகுத்து கிடைக்கும் ஒரு இரவு உதயத்திற்கான கால அளவு 57.5

உதயம்FromTo
சூரிய உதயத்திற்கு முன் இரவு கன்னி21-04-2024 22:34:3021-04-2024 23:37:00
சூரிய உதயத்திற்கு முன் இரவு துலாம்21-04-2024 23:37:0022-04-2024 00:39:30
சூரிய உதயத்திற்கு முன் இரவு விருச்சிகம்22-04-2024 00:39:3022-04-2024 01:42:00
சூரிய உதயத்திற்கு முன் இரவு தனுசு22-04-2024 01:42:0022-04-2024 02:44:30
சூரிய உதயத்திற்கு முன் இரவு மகரம்22-04-2024 02:44:3022-04-2024 03:47:00
சூரிய உதயத்திற்கு முன் இரவு கும்பம்22-04-2024 03:47:0022-04-2024 04:49:30
சூரிய உதயத்திற்கு முன் இரவு மீனம்22-04-2024 04:49:3022-04-2024 05:52:00
சூரிய உதயம்
பகல் முதல் உதயம் மேஷம்
22-04-2024 05:52:0022-04-2024 06:37:00
பகல் இரண்டாம் உதயம் ரிஷபம் 22-04-2024 06:37:0022-04-2024 07:39:30
பகல் மூன்றாம் உதயம் மிதுனம்22-04-2024 07:39:3022-04-2024 08:42:00
பகல் நான்காம் உதயம் கடகம்22-04-2024 08:42:0022-04-2024 09:44:30
பகல் ஐந்தாம் உதயம் சிம்மம்22-04-2024 09:44:3022-04-2024 10:47:00
பகல் ஆறாம் உதயம் கன்னி22-04-2024 10:47:0022-04-2024 11:49:30
பகல் ஏழாம் உதயம் துலாம்22-04-2024 11:49:3022-04-2024 12:52:00
பகல் எட்டாம் உதயம் விருச்சிகம்22-04-2024 12:52:0022-04-2024 13:54:30
பகல் ஒன்பதாம் உதயம் தனுசு22-04-2024 13:54:3022-04-2024 14:57:00
பகல் பத்தாம் உதயம் மகரம்22-04-2024 14:57:0022-04-2024 15:59:30
பகல் பதினொன்றாம் உதயம் கும்பம்22-04-2024 15:59:3022-04-2024 17:02:00
பகல் பனிரெண்டாம் உதயம் மீனம்22-04-2024 17:02:0022-04-2024 18:04:30
இரவு முதல் உதயம் மேஷம்22-04-2024 18:04:3022-04-2024 19:02:00
இரவு இரண்டாம் உதயம் ரிஷபம்22-04-2024 19:02:0022-04-2024 19:59:30
இரவு மூன்றாம் உதயம் மிதுனம்22-04-2024 19:59:3022-04-2024 20:57:00
இரவு நான்காம் உதயம் கடகம்22-04-2024 20:57:0022-04-2024 21:54:30
இரவு ஐந்தாம் உதயம் சிம்மம்22-04-2024 21:54:3022-04-2024 22:52:00
இரவு ஆறாம் உதயம் கன்னி22-04-2024 22:52:0022-04-2024 23:49:30
இரவு ஏழாம் உதயம் துலாம்22-04-2024 23:49:3023-04-2024 00:47:00
இரவு எட்டாம் உதயம் விருச்சிகம்23-04-2024 00:47:0023-04-2024 01:44:30
இரவு ஒன்பதாம் உதயம் தனுசு23-04-2024 01:44:3023-04-2024 02:42:00
இரவு பத்தாம் உதயம் மகரம்23-04-2024 02:42:0023-04-2024 03:39:30
இரவு பதினொன்றாம் உதயம் கும்பம்23-04-2024 03:39:3023-04-2024 04:37:00
இரவு பனிரெண்டாம் உதயம் மீனம்23-04-2024 04:37:0023-04-2024 05:52:30

ஆருடம்


ஆருடம் என்பது 5 நிமிடத்திற்கு ஒரு முறை, ஒரு ராசி மாறக்கூடியது. ஒரு மணி நேரத்தில் மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிகளை கடந்து விடும். ஜாமக்கோள் பார்க்கும் பொழுது இருக்கும் நிமிடத்திற்கு ஏற்ப பின்வரும் ராசிகளில் ஆருடம் இருக்கும்.

நிமிடம் ராசி
0-5மேஷம்
5-10ரிஷபம்
10-15மிதுனம்
15-20கடகம்
20-25சிம்மம்
25-30கன்னி
30-35துலாம்
35-40விருச்சிகம்
40-45தனுசு
45-50மகரம்
50-55கும்பம்
55-60மீனம்

இந்த ஜாமக்கோளிற்கான, ஆருடம் சிம்மம் ராசியில் உள்ளது,


கவிப்பு


ஜாமக்கோளில் ராசி மண்டலம் மூன்று வீதிகளாக பிரிக்கப்பட்டு இருக்கின்றது. அவை முறையே மேஷ வீதி, ரிஷப வீதி, மிதுன வீதி என்று அழைக்கப்படுகின்றது. கவிப்பு கண்டுபிடிக்க முதலில் எந்த வீதியில் சூரியன் உள்ளார் என்று எடுத்து வைத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

மேஷ வீதி - ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம் ஆகிய நான்கு ராசிகளில் சூரியன் இருக்கும் போது அவர் மேஷ வீதியில் சஞ்சாரம் செய்கின்றார் என்று கொள்ள வேண்டும்

ரிஷப வீதி - மீனம், மேஷம், துலாம், கன்னி ஆகிய நான்கு ராசிகளில் சூரியன் இருக்கும் போது அவர் ரிஷப வீதியில் சஞ்சாரம் செய்கின்றார் என்று கொள்ள வேண்டும்

மிதுன வீதி - விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் ஆகிய ராசிகளில் சூரியன் இருக்கும் போது அவர் மிதுன வீதியில் சஞ்சாரம் செய்கின்றார் என்று கொள்ள வேண்டும்

சூரியன் இப்போது மேஷம் ராசியில் உள்ளார். எனவே இது ரிஷபம் வீதியாகும்

இப்பொழுது கவிப்பு கண்டு பிடிக்க ஆரூடத்தில் இருந்து ரிஷபம் ராசி வரை என்ன வேண்டும். எண்ணி வந்த தொகையை, உதயத்தில் இருந்து எண்ணி வந்த ராசியில் போட வேண்டும்.

இந்த ஆருடத்திற்கான கவிப்பு மேஷம் ஆகும்

புதிய ஜாமக்கோள் ஆருடம் உருவாக்க இங்கு தேதி, நேரம் மற்றும் இடத்தை தேர்ந்து எடுங்கள்.

கால நிர்ணயம் செய்ய பயன்படும் விதிகள்


சந்திரன் நிற்கும் ராசியில் இருந்து உதய ராசி வரை எண்ணிக்கண்ட தொகையை நாளாக கொள்ள வேண்டும்

சந்திரன் நின்ற நட்சத்திரத்தில் இருந்து உதயம் எந்த நட்சத்திரத்தில் விழுகின்றது என்று பார்த்து கணக்கிடலாம்

சந்திரன் ராசி அதிபதிக்கும், உதயாதிபன் நிற்கும் ராசி அதிபதிக்கும் உள்ள ராசிகளை எண்ணி நாளை கணக்கிடலாம்

சந்திரன் எந்த நவாம்ச ராசியில் நிற்கின்றாரோ, அதிலிருந்து உதயம் வரை கணக்கிடலாம்


சுருங்க கூறின்


ராசி முதல் ராசி

நட்சத்திரம் முதல் நட்சத்திரம்

ராசி அதிபதி முதல் உதயராசி அதிபதி

சந்திர நவாம்ச அதிபதி முதல் உதயம்பிரச்சனை எப்போது தீரும்


உதையாதிபதி கவிப்பை தாண்டும் வரை பிரச்சனைகள் இருக்கும்

ஆருட அதிபதி உதையத்தை தாண்டும் வரை பிரச்சனைகள் இருக்கும்கிரகங்களின் கால நிர்ணயம்


சனி - ஒரு ஆண்டு

பாம்பு - ஒரு ஆண்டு

சூரியன் - 6 மாதம்

புதன் - 2 மாதம்

குரு - 1 மாதம்

சுக்ரன் - 15 நாட்கள்

செவ்வாய் - 1 நாள்

சந்திரன் - 1 முகூர்த்தம்கிரக கதிர்கள்


சூரியன் - 5

சந்திரன் - 21

செவ்வாய் - 8

புதன் - 16

குரு - 10

சுக்கிரன் - 20

சனி - 4

ராகு - 4

கேது - 4


உச்ச கோள்களுக்கு அவைகளின் கதிர்கள் எவ்வளவோ அத்தனை நாழிகைகள்

ஆட்சி கோள்களுக்கு அவைகளின் கதிர்கள் படி நாட்கள்

நட்பு கோள்களுக்கு அவைகளின் கதிர்கள் படி மாதங்கள்

பகை, நீச்ச கோள்களுக்கு அவைகளின் கதிர்கள் படி வருடங்கள்காரிய சித்தி


பத்துக்குடையவன், லக்கினாதிபன் இவர்கள் லக்கினத்தில் இருந்தாலும்

லக்கினாதிபன், பத்துக்குடையவன் பத்தாம் இடத்தில் இருந்தாலும்

லக்கினத்தை லக்கினாதிபன், 10 ஆம் இடத்தை 10க்கு உடையவன் பார்த்தாலும்

10க்கு உடையவன் லக்கினத்தை அடைந்து லக்கினாதிபதியை பார்த்தாலும்

லக்கினாதிபதி பத்தாம் இடத்தை அடைந்து,10க்கு உடையவனை பார்த்தாலும்

லக்கினாதிபன் 10 ஆம் இடத்தையம், 10க்கு உடையவன் லக்கினத்தை பார்த்தாலும்

10க்கு உடையவன் லக்கினாதிபதியையும், லக்கினாதிபன் 10க்கு உடையவனையும் பார்த்தாலும்

காரிய சித்தி உண்டாகும்ஆருடம் நிற்கும் இடம் எழும் கேள்வி


உதய ராசியில் ஆருடம் வரில் தன கருமம் என்றும்,

இரண்டு ஆருடம் எனில் தன குடும்பம் பற்றியதும்,

மூன்றாம் ராசி ஆருடம் எனில் தன உடன் பிறந்தவர்கள் பற்றிய கேள்வி என்றும்,.

நான்காம் வீடு ஆருடம் எனில் தாய் முதலிய பெண்வழி சுற்றாதார்ர்ர்க்கு கேள்வி என்றும்.,

ஐந்தாம் ராசி ஆருடம் எனில் புத்திரர்களை பற்றிய கேள்வி என்றும்,

ஆறாம் ராசி ஆருடம் எனில் நொய் குறித்த கேள்வி என்றும்,

எட்டாம் ராசி ஆருடமாக வரின், மரணம் பற்றிய கேள்வி என்றும்,

ஒன்பதாம் ராசி ஆருடமாக வரின் தன குருவுக்கு என்றும்,

பத்தாம் ராசி ஆருடமாக வரின், தன ஜீவனம், வேலை குறித்த கேள்வி என்றும்,

பதினொன்றாம் ராசி ஆருடம் என்றால் தனது லாபம் என்றும்,

பன்னிரெண்டாம் வீடு ஆருடமாக வரின் தன்னழிவு பற்றிய கேள்வி என்றும் அறியவேண்டும்.இராசிகளில் கவிப்பு பலன்


உதயத்திற்கு இரண்டு, பனிரெண்டில் கவிப்பு இருப்பின் பகை தீராது என்று கூறுங்கள்

உதயத்திற்கு மூன்று, பதினொன்று கவிப்பு வரும் பொழுது கேட்ட கேள்வி நன்மை ஆகும்

உதயத்திற்கு ஐந்து மற்றும் ஒன்பது கவிப்பு வரின் காணாமல் போனவர்கள் / பொருட்கள் கிடைக்கும். நினைத்தது நடக்கும் என்க

உதயத்திற்கு எட்டு, இரண்டு, ஆறு, பன்னிரண்டு இருப்பின் நல்ல காரியங்கள் நடக்காது என்று கூறுகஉதயக்கோளால் பலன் கானல்


உதயாருடத்தில் செவ்வாய் நிற்கின் கலகமாக தன் காரியம் சிந்தித்தான் என்க.

ராகு நிற்கின் நஞ்சு, பிணி சிந்தித்தான் என்க

சனி நிற்கின் கெடுதி சிந்தித்தான் என்க.

சூரியன் நிற்க அரசாங்கம் நிமிதமாக, தேவதை அதாவது தெய்வம் காரணமாக பயந்து வந்தான் என்க

குரு, வெள்ளி, புதன், சந்திரன் நிக்கின் நல்லது நடக்கும் என்று சொல்லுங்கள்