ஜாமக்கோள் ஆருடம்

புதசுக்
சந்
செவ்
ராகு
கவிகுரு
ஆரு


ஜாமக்கோள்
ஆருடம்

லக்செவ்சனி
சூரி
புத
குரு
சனி
உத

20-01-2021
17:54
Chennai
சந்
சுக்
கேதுசூரி

ராகு

 

 
கிரகம் தீர்காம்சம் ராசி ராசி டிகிரி நட்சத்திரம் / பாதம் நட்சத்திர அதிபதி நிலை பார்வை
சூரியன்276:31:15மகரம்06:31:15உத்திராடம் - 3சூரியன்பகை1 ஆம் வீடு
சந்திரன்2:37:33மேஷம்02:37:33அஸ்வினி - 1கேது-4 ஆம் வீடு
புதன்294:28:26மகரம்24:28:26அவிட்டம் - 1செவ்வாய்சமம்1 ஆம் வீடு
சுக்ரன்260:43:33தனுசு20:43:33பூராடம் - 3சுக்ரன்நட்பு12 ஆம் வீடு
செவ்வாய்12:25:11மேஷம்12:25:11அஸ்வினி - 4கேதுஆட்சி1,4,5 ஆம் வீடுகள்
குரு283:11:13மகரம்13:11:13திருவோணம் -1சந்திரன்நீச்சம்11,1,3 ஆம் வீடுகள்
சனி279:45:46மகரம்09:45:46உத்திராடம் - 4சூரியன்ஆட்சி9,1,4 ஆம் வீடுகள்
ராகு54:55:43ரிஷபம்24:55:43மிருகசீரிடம் - 1செவ்வாய் - -
கேது234:55:43விருச்சிகம்24:55:43கேட்டை - 3புதன் - -
லக்னம்95:4:41கடகம்05:04:41பூசம் - 1சனி - -