ஜாமக்கோள் ஆருடம்

ராகுசூரி
லக்
ராகு
ஆருசந்
குரு


ஜாமக்கோள்
ஆருடம்
சனிசெவ்
சூரி
புத(வ)
சனி

21-01-2022
13:06
Chennai

சந்
உதகுரு
சுக்(வ)
செவ்
கேது
கவிசுக்

புத

 

 
கிரகம் தீர்காம்சம் ராசி ராசி டிகிரி நட்சத்திரம் / பாதம் நட்சத்திர அதிபதி நிலை பார்வை
சூரியன்277:3:58மகரம்07:03:58உத்திராடம் - 4சூரியன்பகை4 ஆம் வீடு
சந்திரன்135:8:12சிம்மம்15:08:12பூரம் - 1சுக்ரன்நட்பு11 ஆம் வீடு
புதன்281:50:35மகரம்11:50:35திருவோணம் - 1சந்திரன்சமம்4 ஆம் வீடு
சுக்ரன்258:15:21தனுசு18:15:21பூராடம் - 2சுக்ரன்நட்பு3 ஆம் வீடு
செவ்வாய்243:30:23தனுசு03:30:23மூலம் - 2கேதுநட்பு12,3,4 ஆம் வீடுகள்
குரு310:38:8கும்பம்10:38:08சதயம் -2ராகுசமம்3,5,7 ஆம் வீடுகள்
சனி290:3:5மகரம்20:03:05திருவோணம் - 4சந்திரன்ஆட்சி12,4,7 ஆம் வீடுகள்
ராகு35:21:49ரிஷபம்05:21:49கார்த்திகை - 3சூரியன் - -
கேது215:21:49விருச்சிகம்05:21:49அனுஷம் - 1சனி - -
லக்னம்27:39:48மேஷம்27:39:48கார்த்திகை - 1சூரியன் - -