ஜாமக்கோள் ஆருடம்

சுக்சனி
செவ்
கவி
சுக்
சூரி
புத(வ)
ராகுபுத


ஜாமக்கோள்
ஆருடம்
குருசந்
சனி(வ)
ஆரு

05-07-2020
11:46
Chennai
ராகு
சந்
குரு(வ)
கேது
உத
லக்செவ்

சூரி

 

 
கிரகம் தீர்காம்சம் ராசி ராசி டிகிரி நட்சத்திரம் / பாதம் நட்சத்திர அதிபதி நிலை பார்வை
சூரியன்79:33:8மிதுனம்19:33:08திருவாதிரை - 4ராகுசமம்4 ஆம் வீடு
சந்திரன்260:21:33தனுசு20:21:33பூராடம் - 3சுக்ரன்-10 ஆம் வீடு
புதன்73:16:32மிதுனம்13:16:32திருவாதிரை - 2ராகுஆட்சி4 ஆம் வீடு
சுக்ரன்42:58:52ரிஷபம்12:58:52ரோகிணி - 1சந்திரன்ஆட்சி3 ஆம் வீடு
செவ்வாய்340:8:20மீனம்10:08:20உத்திரட்டாதி - 3சனிநட்பு10,1,2 ஆம் வீடுகள்
குரு269:21:21தனுசு29:21:21உத்திராடம் -1சூரியன்ஆட்சி8,10,12 ஆம் வீடுகள்
சனி275:38:14மகரம்05:38:14உத்திராடம் - 3சூரியன்ஆட்சி7,11,2 ஆம் வீடுகள்
ராகு64:59:28மிதுனம்04:59:28மிருகசீரிடம் - 4செவ்வாய் - -
கேது244:59:28தனுசு04:59:28மூலம் - 2கேது - -
லக்னம்163:56:48கன்னி13:56:48ஹஸ்தம் - 2சந்திரன் - -