ஜாமக்கோள் ஆருடம்

புதசுக்
புத(வ)
ராகு
ஆரு
சூரி
சுக்குரு
குரு(வ)


ஜாமக்கோள்
ஆருடம்

செவ்
கவிசெவ்சனி
லக்
சனி(வ)

21-06-2021
21:07
Chennai

உதசந்
கேது
சந்சூரி

ராகு

 

 
கிரகம் தீர்காம்சம் ராசி ராசி டிகிரி நட்சத்திரம் / பாதம் நட்சத்திர அதிபதி நிலை பார்வை
சூரியன்66:19:41மிதுனம்06:19:41மிருகசீரிடம் - 4செவ்வாய்சமம்12 ஆம் வீடு
சந்திரன்202:40:58துலாம்22:40:58விசாகம் - 1குரு-4 ஆம் வீடு
புதன்52:2:7ரிஷபம்22:02:07ரோகிணி - 4சந்திரன்நட்பு11 ஆம் வீடு
சுக்ரன்89:7:38மிதுனம்29:07:38புனர்பூசம் - 3குருநட்பு12 ஆம் வீடு
செவ்வாய்102:4:15கடகம்12:04:15பூசம் - 3சனிநீச்சம்10,1,2 ஆம் வீடுகள்
குரு308:1:49கும்பம்08:01:49சதயம் -1ராகுசமம்6,8,10 ஆம் வீடுகள்
சனி288:41:38மகரம்18:41:38திருவோணம் - 3சந்திரன்ஆட்சி3,7,10 ஆம் வீடுகள்
ராகு46:31:51ரிஷபம்16:31:51ரோகிணி - 2சந்திரன் - -
கேது226:31:51விருச்சிகம்16:31:51அனுஷம் - 4சனி - -
லக்னம்283:45:50மகரம்13:45:50திருவோணம் - 2சந்திரன் - -