ஜாதகர் பெயர் : Chandrakumar


பெயர் Chandrakumar
பிறந்த தேதி 5/2/1997
பிறந்த நேரம் 21:50
பிறந்த இடம் Salem fairlands
ராசி தனுசு
லக்னம் கன்னி
நட்சத்திரம் பூராடம் - 4
திதி கிருஷ்ணபட்சம் த்ரயோதசி
கரணம் வணிசை
யோகம் வச்சிரம்
கிழமை புதன்

DOWNLOAD AS IMAGE

நீங்கள் இந்த ஜாதகத்தை பிறருக்கு அனுப்பி வைக்க முடியும். Facebook, WhatsApp, Email, Website என அணைத்து சமூக வலைத்தளங்களிலும் பகிர்ந்து கொள்ள முடியும். கீழ் கொடுக்கப்பட்டுள்ள URL லினை copy செய்து வேண்டிய நபர்களுக்கு, வேண்டிய தளங்களில் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

சனி
கேது

Chandrakumar


ராசி


சூரி
புத
சுக்
குரு
5/2/1997 21:50


Salem fairlands

78.15, 11.68


சந்லக்
செவ்
ராகு

 

சுக்
குரு

செவ்

லக்


ராகுநவாம்சம்

சூரி

புத

கேது


சந்

சனி


 
கிரகம் தீர்காம்சம் ராசி ராசி டிகிரி நட்சத்திரம் / பாதம் நட்சத்திர அதிபதி நிலை பார்வை
சூரியன்293:5:51மகரம்23:05:51திருவோணம் - 4சந்திரன்பகை11 ஆம் வீடு
சந்திரன்265:30:46தனுசு25:30:46பூராடம் - 4சுக்ரன்சமம்10 ஆம் வீடு
புதன்271:9:43மகரம்01:09:43உத்திராடம் - 2சூரியன்சமம்11 ஆம் வீடு
சுக்ரன்279:18:26மகரம்09:18:26உத்திராடம் - 4சூரியன்நட்பு11 ஆம் வீடு
செவ்வாய்162:6:18கன்னி12:06:18ஹஸ்தம் - 1சந்திரன்பகை4,7,8 ஆம் வீடுகள்
குரு279:42:35மகரம்09:42:35உத்திராடம் -4சூரியன்நீச்சம்9,11,1 ஆம் வீடுகள்
சனி340:13:53மீனம்10:13:53உத்திரட்டாதி - 3சனிசமம்9,1,4 ஆம் வீடுகள்
ராகு155:41:54கன்னி05:41:54உத்திரம் - 3சூரியன் - -
கேது335:41:54மீனம்05:41:54உத்திரட்டாதி - 1சனி - -
லக்னம்165:10:44கன்னி15:10:44ஹஸ்தம் - 2சந்திரன் - -

மகாதசை / புத்தி கால விவரங்கள்

தசாபுத்திஆரம்பம்முடிவு
சுக்சுக்29-10-197801-03-1982
சுக்சூரி01-03-198201-03-1983
சுக்சந்01-03-198301-11-1984
சுக்செவ்01-11-198401-01-1986
சுக்ராகு01-01-198601-01-1989
சுக்குரு01-01-198901-09-1991
சுக்சனி01-09-199101-11-1994
சுக்புத01-11-199401-09-1997
சுக்கேது01-09-199701-11-1998

தசாபுத்திஆரம்பம்முடிவு
சூரிசூரி01-11-199817-02-1999
சூரிசந்17-02-199917-08-1999
சூரிசெவ்17-08-199923-12-1999
சூரிராகு23-12-199917-11-2000
சூரிகுரு17-11-200005-09-2001
சூரிசனி05-09-200117-08-2002
சூரிபுத17-08-200223-06-2003
சூரிகேது23-06-200329-10-2003
சூரிசுக்29-10-200329-10-2004

தசாபுத்திஆரம்பம்முடிவு
சந்சந்29-10-200429-08-2005
சந்செவ்29-08-200529-03-2006
சந்ராகு29-03-200629-09-2007
சந்குரு29-09-200729-01-2009
சந்சனி29-01-200929-08-2010
சந்புத29-08-201029-01-2012
சந்கேது29-01-201229-08-2012
சந்சுக்29-08-201229-04-2014
சந்சூரி29-04-201429-10-2014

தசாபுத்திஆரம்பம்முடிவு
செவ்செவ்29-10-201426-03-2015
செவ்ராகு26-03-201514-04-2016
செவ்குரு14-04-201620-03-2017
செவ்சனி20-03-201729-04-2018
செவ்புத29-04-201826-04-2019
செவ்கேது26-04-201923-09-2019
செவ்சுக்23-09-201923-11-2020
செவ்சூரி23-11-202029-03-2021
செவ்சந்29-03-202129-10-2021

தசாபுத்திஆரம்பம்முடிவு
ராகுராகு29-10-202111-07-2024
ராகுகுரு11-07-202405-12-2026
ராகுசனி05-12-202611-10-2029
ராகுபுத11-10-202929-04-2032
ராகுகேது29-04-203217-05-2033
ராகுசுக்17-05-203317-05-2036
ராகுசூரி17-05-203611-04-2037
ராகுசந்11-04-203711-10-2038
ராகுசெவ்11-10-203830-10-2039

தசாபுத்திஆரம்பம்முடிவு
குருகுரு30-10-203918-12-2041
குருசனி18-12-204130-06-2044
குருபுத30-06-204406-10-2046
குருகேது06-10-204612-09-2047
குருசுக்12-09-204712-05-2050
குருசூரி12-05-205028-02-2051
குருசந்28-02-205128-06-2052
குருசெவ்28-06-205203-06-2053
குருராகு03-06-205328-10-2055

தசாபுத்திஆரம்பம்முடிவு
சனிசனி28-10-205531-10-2058
சனிபுத31-10-205810-07-2061
சனிகேது10-07-206119-08-2062
சனிசுக்19-08-206219-10-2065
சனிசூரி19-10-206501-10-2066
சனிசந்01-10-206601-05-2068
சனிசெவ்01-05-206810-06-2069
சனிராகு10-06-206916-04-2072
சனிகுரு16-04-207228-10-2074

தசாபுத்திஆரம்பம்முடிவு
புதபுத28-10-207425-03-2077
புதகேது25-03-207722-03-2078
புதசுக்22-03-207822-01-2081
புதசூரி22-01-208128-11-2081
புதசந்28-11-208128-04-2083
புதசெவ்28-04-208325-04-2084
புதராகு25-04-208413-11-2086
புதகுரு13-11-208619-02-2089
புதசனி19-02-208928-10-2091

தசாபுத்திஆரம்பம்முடிவு
கேதுகேது28-10-209125-03-2092
கேதுசுக்25-03-209225-05-2093
கேதுசூரி25-05-209301-10-2093
கேதுசந்01-10-209301-05-2094
கேதுசெவ்01-05-209428-09-2094
கேதுராகு28-09-209416-10-2095
கேதுகுரு16-10-209522-09-2096
கேதுசனி22-09-209631-10-2097
கேதுபுத31-10-209728-10-2098