குரு பெயர்ச்சி பலன்கள் – 2023

ஏப்ரல் 22, 2023 அன்று காலை 5:15 மணிக்கு குரு பகவான் மேஷ ராசியில், அஸ்வினி நட்சத்திரத்தில் பிரவேசிக்கின்றார். 21-06-2023 அன்று இரவு 12:10 மணிக்கு பரணி நட்சத்திரத்தில் பிரவேசிக்கின்றார் 04-09-2023 காலை 7:45…
Read More
error: Content is protected !!