நான் ஏன் பிறந்தேன்?

பொதுவாக எல்லா மக்களின் மனதிலும் எழுகின்ற பொதுவான கேள்வி “நான் ஏன் பிறந்தேன்”இந்த கேள்வி எழாமல் எந்த மனிதரும் இருந்து இருக்க முடியாது MGR அவர்கள் ஒரு திரைப்பட பாடலில் பின்வருமாறு பாடி இருப்பார்.…
Read More

நான் (நீ) யார்?

வணக்கம். ஞானமடைதலை நோக்கி … குரு பாக்கியநாதனுடன் ஒரு ஆனந்த பயணம் என்று தொடரின் முதல் பதிவு இது. இன்று 18-02-2023, மகா சிவராத்திரி தினம் அன்று இந்த தொடரை நாம் ஆரம்பிக்கின்றோம். இன்றிலிருந்து…
Read More
error: Content is protected !!