நான் (நீ) யார்?

வணக்கம். ஞானமடைதலை நோக்கி … குரு பாக்கியநாதனுடன் ஒரு ஆனந்த பயணம் என்று தொடரின் முதல் பதிவு இது. இன்று 18-02-2023, மகா சிவராத்திரி தினம் அன்று இந்த தொடரை நாம் ஆரம்பிக்கின்றோம். இன்றிலிருந்து…
Read More
error: Content is protected !!