நான் ஏன் பிறந்தேன்?

பொதுவாக எல்லா மக்களின் மனதிலும் எழுகின்ற பொதுவான கேள்வி “நான் ஏன் பிறந்தேன்”இந்த கேள்வி எழாமல் எந்த மனிதரும் இருந்து இருக்க முடியாது MGR அவர்கள் ஒரு திரைப்பட பாடலில் பின்வருமாறு பாடி இருப்பார்.…
Read More
error: Content is protected !!