விநாயகரும், இயேசுவும், கேதுவும், ஞானமும்

விநாயகரும், இயேசுவும், கேதுவும், ஞானமும் ஞானமடைதலை நோக்கி குரு பாக்கியநாதனுடன் ஒரு ஆனந்த பயணம் பொதுவாக ஜோதிடத்தில் நவகிரகங்களில் கேது மிகுந்த வலிமை வாய்ந்த கிரகம் என அறியப்படுகின்றார். சூரியனை காட்டிலும் கேதுவே வலிமையானவர்…
Read More
error: Content is protected !!