பனிரெண்டு பாவ பலன்கள்

முதலாம் பாவம் லக்னாதிபதி பலன்கள் லக்னத்திற்கு உரிய அதிபதி ஜாதகத்தில் எந்த இடத்தில் அமைந்துள்ளான் என்பதை வைத்து பலன் பலன் கண்டுபிடிக்கும் முறையை முதலில் பார்போம். லக்னாதிபதி லக்னதிலேயே இருந்தால் நீண்ட ஆயுளுள்ளவர். எப்பொழுதும்…
Read More

தமிழ் ஜோதிடம்

யுகம் பொதுவாக ஜோதிடம் பூமியின் இயக்கத்தை நான்கு யுகங்களாக பிரித்திருகின்றது. அவை பின்வருமாறு க்ருதாயுகம் – 1728000 வருடங்கள் த்ரேதாயுகம் – 1296000 வருடங்கள் த்வாபரயுகம் – 864000 வருடங்கள் கலியுகம் – 432000 வருடங்கள் நாம் இப்பொழுது…
Read More

ஜாதக யோகங்கள்

சுனபா யோகம் சந்திரனுக்கு 2ல் சூரியன், ராகு, கேது தவிர வேறு கிரகங்கள் இருப்பின் அனபா யோகம் உண்டாகிறது. பலன் சுய சம்பாத்தியத்தின் மூலம் முன்னுக்கு வருபவர். நல்ல அறிவு நிரம்ப பெற்றவர். பெரும் புகழும்…
Read More
error: Content is protected !!